Záver praxe v servisoch

Upravené: pondelok, 24. október 2011

     Utorok a streda boli pre našich stážistov posledné dva dni v autoservisoch firmy Volkswagen. Utorok bol predsa trochu iný, ako ostatné pracovné dni, pretože sa na pracoviská prišla pozrieť pani riaditeľka so zástupcom, aby si vypočuli od šéfov obidvoch autoservisov a jednotlivých majstrov, ako naši študenti celý mesiac pracovali, ako sa správali a spoločne komunikovali.

     Všetci zainteresovaní z nemeckej strany jednoznačne potvrdili, že študenti pracovali zodpovedne, neboli s nimi žiadne problémy. Jediným nedostatkom, ktorý sa s pribúdajúcou dĺžkou stáže zmenšoval, bola komunikácia. Toto je výzva pre všetkých tých, ktorí učenie  cudzích jazykov ešte stále podceňujú, aby pochopili, že v dnešnej "otvorenej Európe" je znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka už nutnosťou. Dúfajme, že na základe vlastnej skúsenosti to pochopili aj naši stážisti. Streda bola ich posledným pracovným dňom, v ktorom okrem práce okolo áut všetci na konci pracovnej doby poďakovali šéfom aj majstrom obidvoch servisov, venovali im malé darčeky na pamiatku a s určitým smútkom za pekne prežitým "pracovným" októbrom sa rozlúčili a odišli na ubytovňu, aby si začali baliť svoje veci, prípadne išli dokúpiť posledné darčeky pre svojich blízkych.

ImageImage