Prax elektrotechnikov v nemeckých firmách

Trvanie projektu: 28.09.2013 – 26.10.2013

Zahraničný partner: EUROPA-HAUS LEIPZIG e.V Nemecko

Cieľom projektu je prehĺbiť  vedomosti študentov z oblasti silnoprúdových zariadení, rozšíriť ich odborné zručnosti  z inštalácie a uvádzania elektrozariadení do prevádzky, získať odborné skúsenosti so  zabezpečením  a dodržiavaním bezpečnosti pri práci a elektrotechnickými normami platnými v Nemecku. Študenti  si osvoja spoločenské normy krajiny Európskej únie, zdokonalia sa v nemeckom jazyku  a oboznámia  sa s históriou a kultúrou danej krajiny.

Články:

Záver projektu v Lipsku

Posledný víkend v Lipsku

Monitoring projektu

Po práci v ubytovni

Prax vo firmách

Víkend v Lipsku

Mimopracovné aktivity

Prvé dni v Nemecku

Záver projektu v Lipsku

Upravené: utorok, 29. október 2013

Posledné dni v Lipsku

Posledný pracovný týždeň prebehol rýchlo a študenti sa už tešili na návrat domov. V piatok dopoludnia sa boli rozlúčiť vo firmách. Všetci študenti boli svojimi majiteľmi firiem a aj majstrami, s ktorými pracovali ohodnotení veľmi dobre, ako po stránke odbornej, tak aj osobnostnej.

Posledný víkend v Lipsku

Upravené: utorok, 22. október 2013

Na veľtrhu

Koniec tretieho pracovného týždňa bol spestrený odbornou exkurziou na Lipských veľtrhoch. V obrovských priestoroch výstavných hál študenti mohli spoznať, čo nové a zaujímavé je v Nemecku z oblasti elektrotechniky, klímy, automatizácie, sanitárnej techniky a kúrenia. Okrem prehliadok výstavných stánkov si niektorí aj zasúťažili a získali pekné odmeny.

Monitoring projektu

Upravené: sobota, 19. október 2013

Po 10 hodinovej ceste sme šťastlivo pricestovali do Lipska. Hneď večer sme sa stretli s kolegyňou a žiakmi, ktorí nám porozprávali kde všade už pracovali, aké práce vykonávali, čo zažili a aké situácie sami riešili. Tiež sme sa dozvedeli, že tesne pred naším príchodom ich bol navštíviť náš bývalý žiak Lukáš Lach, ktorý už tri roky robí v nemeckých automobilkách a na dva týždne prišiel do Lipska do BMW. Chlapci s ním strávili nedeľné popoludnie a dozvedeli sa veľa zaujímavého o pracovných podmienkach cudzincov v Nemecku.

Po práci v ubytovni

Upravené: štvrtok, 10. október 2013

Po práci sa  cestou na ubytovňu študenti väčšinou zastavia v Kauflande, aby si doplnili svoje potravinové zásoby. Na ubytovni potom konzumujú, čo si ukuchtia a pripravia a oddychujú rôznym spôsobom. Najčastejšie nad mobilmi a počítačmi (ak  náhodou ide internet) a komunikujú s blízkymi. Niektorí chodia na podvečerné prechádzky do okolia, alebo si zabehať do blízkeho parku. A aby ich nezavalila hora špinavého riadu, starajú sa aj o poriadok a čistotu svojich príbytkov.

Ing. Iveta Bugárová

Prax vo firmách

Upravené: utorok, 8. október 2013

Každý pracovný deň začína študentom   skorým vstávaním do firiem. Lipsko je rozľahlé mesto, a preto musia dlho cestovať električkami na miesta, kde pod dozorom majstrov vykonávajú svoju elektrotechnickú prax. Pracujú na rôznych stavbách, v obytných domoch, jeden zo študentov dokonca na pamätníku „Bitky národov“.