Víkend v Lipsku

Upravené: pondelok, 7. október 2013

V sobotu čakala na študentov prehliadka ZOO. Najprv sa vybrali do časti ZOO nazvanej „Gondwanaland“, kde sa plavili loďkou a objavovali dávno zabudnuté doby dinosaurov,  prechádzali  visutými  mostmi cez prales plný vysokých stromov a rastlín a zažívali autentickú tropickú klímu.

Táto džungľa je takmer v strede mesta a je veľká ako dva futbalové štadióny. Po prehliadke Gondwanalandu chlapci postupne prešli celou zoologickou záhradou, ktorá v šiestich tematických svetoch ukazuje 850 rôznych druhov zvierat v ich prirodzenom životnom prostredí.

S nedeľou prišla aj zmena počasia. Po slnečnom a takmer bezoblačnom týždni sa chlapci zobudili do zamračeného, sychravého rána. Popoludní sa vybrali v sprievode Christiána Dietz na prehliadku pamätníka Bitky národov. V tejto bitke národov bol v roku 1813 porazený Napoleon vojskami Rakúska, Pruska, Ruska a Švédska. Pamätník pripomínajúci toto víťazstvo meria 91 metrov a váži 300 000 ton.  Postavený  bol  v roku 1913. Jeho monumentálnosť študentov prekvapila, tak ako aj informácia, že ho bez akejkoľvek veľkej techniky stavalo 140 mužov 15 rokov.

Ing. Iveta Bugárová

pred ZOOv ZOOv ZOO

v ZOOpred pomníkom Bitky národovv interiéri pomníka