Monitoring projektu

Upravené: sobota, 19. október 2013

Po 10 hodinovej ceste sme šťastlivo pricestovali do Lipska. Hneď večer sme sa stretli s kolegyňou a žiakmi, ktorí nám porozprávali kde všade už pracovali, aké práce vykonávali, čo zažili a aké situácie sami riešili. Tiež sme sa dozvedeli, že tesne pred naším príchodom ich bol navštíviť náš bývalý žiak Lukáš Lach, ktorý už tri roky robí v nemeckých automobilkách a na dva týždne prišiel do Lipska do BMW. Chlapci s ním strávili nedeľné popoludnie a dozvedeli sa veľa zaujímavého o pracovných podmienkach cudzincov v Nemecku.

Žiaci to majú náročné, pretože takmer všetci pracujú na rôznych miestach a sú odkázaní  sami na seba. Väčšina sa vyjadrila, že je to pre nich veľmi dobrá životná skúsenosť. Na ďalší deň sme s nemeckým partnerom riešili administratívne záležitosti, večer sme sa opäť stretli so žiakmi a čakala nás cesta domov.

Ján Furcoň

stretnutie s Lukášomstretnutie so žiakmistretnutie so žiakmi

stretnutie so žiakmivo firmeosadzovanie rozvádzača

presun medzi pracoviskamirekonštrukcia elektroinštalácierekonštrukcia elektroinštalácie

na obedňajšiu prestávkuv Európskom domeadministratíva

rozlúčka so žiakmi