Nové zručnosti elektrotechnikov za hranicami Slovenska

Odborná stáž študentov prebiehala od 23.9.2011 do 22.10 2011 v meste Leipzig ( Nemecko) v elektromontážnych firmách zameraných na elektrické inštalácie, montáž záložných zdrojov a fotovoltaických  článkov. 10 študentov  študijného odboru so zameraním na silnoprúdové zariadenia a mechatroniku si prehĺbili teoretické vedomosti z oblasti silnoprúdových zariadení, inštalácie, ale aj využitia elektrickej energie.
      Cieľom mobilitného projektu bolo  získať  odborné skúsenosti, osvojiť si spoločenské normy krajiny Európskej únie,   získať skúsenosti s prácou v cudzej krajine, zdokonaliť sa v nemeckom jazyku, oboznámiť sa  nielen s históriou a kultúrou  krajiny, ale spoznať aj mentalitu ľudí v danej krajine.

Nadpis článku:

Elektrotechnici v Lipsku

Prvé dni v Lipsku

Stretnutie v Elektrocechu

A je to!

Trochu výučby

Z čoho sa smeje Európa

Ako pri mori

Návšteva štadióna

V múzeu

Monitoring projektu

Veľtrhy

Návšteva ZOO

V Borsdorfe a Certifikáty

Exkurzia v BMW

Diseminácia projektu

Diseminácia projektu

Upravené: pondelok, 30. júl 2012

     22. októbra 2011 bola ukončená stáž našich študentov projektu Leonardo da Vinci s názvom „Nové zručnosti elektrotechnikov za hranicami Slovenska“.

Exkurzia v BMW

Upravené: pondelok, 30. júl 2012

     Posledný deň stáže sme sa dopoludnia vybrali do BMW firmy, kde sme počas trojhodinovej prehliadky všetkých výrobných hál takmer do detailov spoznali, ako prichádzajú "na svet" BMW-čka rôznych typov a farieb. Naozaj bolo na čo pozerať.

V Borsdorfe a Certifikáty

Upravené: pondelok, 30. júl 2012

     Posledný pracovný týždeň prebiehal od pondelka do stredy vo firmách, alebo na stavbách, kde stážisti pod dohľadom majstrov vykonávali elektroinštalačné práce, montáž satelitov, montáž rozvodných skríň, zapájanie skriňových rozvádzačov pre generátor, montáž záložných zdrojov, navíjanie káblov, oprava osvetlení schodísk bytov.

Návšteva ZOO

Upravené: pondelok, 30. júl 2012

     Tretí víkend v Lipsku bolo krásne, slnečné, ale už pomerne chladné počasie. V nedeľu sme sa dopoludnia vybrali do ZOO. Po vstupe do ZOO sme sa išli pozrieť na jednu z atrakcií  - kúpanie slonov. Byť v takej blízkosti slonov bol určite pre každého zážitok.

Veľtrhy

Upravené: pondelok, 30. júl 2012

     V dňoch 12.-14. októbra sa konali  Lipské výstavné trhy, kde boli prezentované výrobky z oblasti elektrotechniky, stavebníctva a sanitárnej techniky. Veľtrhov sa v piatok 14. októbra zúčastnili aj naši študenti. Vzhľadom k tomu, že tematicky bol veľtrh zameraný aj na odbor, ktorý študujú, bola návšteva veľtrhov pre nich nielen zaujímavá, ale aj užitočná.