Stretnutie v Elektrocechu

Upravené: pondelok, 30. júl 2012

     Prvý deň pracovného týždňa začal návštevou Európskeho domu. Študenti sa zoznámili so zamestnancami Európskeho domu, oboznámili sa s rôznymi projektmi, ktoré organizuje Európsky dom v rámci EU. Každý zo študentov dostal prospektové materiály, ktoré im môžu byť dobrou pomôckou k výučbe nemeckého jazyka a zdrojom cenných informácií, ako byť úspešný v rámci EU.

      Večer sme sa stretli so šéfmi piatich elektrotechnických firiem, v ktorých budú od utorka chlapci pracovať a to v priestoroch "Elektrocechu", ktorý združuje  elektro-firmy v Lipsku. Pani Peter porozprávala o projekte, pani uč. Bugárová predstavila školu a odbory, ktoré sa učia na našej škole a potom boli chlapci pridelení po dvoch do firiem. Všetkým bolo jasné, že najväčším problémom bude asi vzájomná rečová bariéra a určite v prvých dňoch, kým sa chlapcom "rozviaže jazyk" bude fungovať "Koerpersprache - reč tela". Aj keď to zrejme chlapci počas mesačného pobytu v Lipsku nebudú mať ľahké, bude to pre nich cenná skúsenosť do života.

Ing. Iveta Bugárová