Trochu výučby

Upravené: pondelok, 30. júl 2012

     Jednotlivé pracoviská chlapcov sa nachádzajú v rôznych častiach Lipska, preto prví odchádzajú už o pol šiestej a poslední okolo pol siedmej. Vracajú sa postupne od tretej až po piatu hodinu popoludní.

      Dnes  boli na rôznych pracoviskách - v novovybudovanej materskej škôlke, v "milionárskej štvrti", nakupovať materiál v obchodoch, niektorí ostali na dielňach. K dnešným činnostiam patrili: elektroinštalácia, nákup materiálu, skladanie el. rozvádzača, inštalácia bytových zvončekov, brúsenie železa, demontáž zásuviek.

      Po práci dlhá cesta domov, hygiena, večera, trochu oddych a o siedmej večer sme mali spoločné posedenie na ubytovni s pani Máriou Peter. Prišla, aby sa s chlapcami porozprávala, ako sa majú, aké sú ich prvé dojmy, čo už robili a čo ich čaká v práci najbližšie dni. Celé posedenie v nemeckom jazyku viedla ako výučbu – jednoduchým spôsobom sa chlapcov pýtala na to, čo ju zaujímalo (pani Peter vyučovala   germanistiku a žurnalistiku na Katedre komunikácie a masmédií). Snažila sa chlapcom vysvetliť, že najdôležitejšie je učiť sa to, čo človek v bežnej komunikácií potrebuje. Chlapci reagovali spočiatku slabo, ale postupne  dostávali odvahu a keď to aj bolo gramaticky nesprávne, najdôležitejšie bolo podľa pani Peter, že odbúravali strach a začali komunikovať.

Ing. Iveta Bugárová