Monitoring projektu

Upravené: pondelok, 30. júl 2012

     V priebehu dvoch dní  (10.- 11.10.2011 ) sme spoločne s koordinátorom projektu a ekonómkou školy vykonali  plánovaný monitoring prebiehajúcej stáže študentov. Cieľom monitoringu bolo stretnutie so zástupcom prijímajúcej organizácie a so zástupcami jednotlivých firiem, v ktorých študenti vykonávajú odbornú prax za účelom vyhodnotenia odbornej a jazykovej prípravy  študentov.

Po vzájomných rozhovoroch v jednotlivých firmách sme došli k záveru, že naši študenti  sú odborne dobre pripravení,   ale čo sa týka nemeckého jazyka musia na sebe pracovať.    Sme si vedomí aj toho, že 2 týždne je krátka doba  a čím dlhí čas strávia v tejto krajine tak budú aj jazykovo zdatnejší.

      Dôležité bolo aj stretnutie so študentmi, ich pohľad na pracovnú atmosféru,  ako zvládajú prax,  osobný prístup  majstrov k nim, jazykovú bariéru a odlúčenie od rodiny. Študenti to zvládajú veľmi dobre, majú novú skúsenosť, množstvo pracovných zážitkov, môžu porovnať život a mentalitu ľudí na Slovensku a v Nemecku.

      Počas nášho pobytu v Lipsku  sme sa spoločne s poľskými pedagógmi za účasti novinárov zúčastnili v Európskom dome prezentácie projektu Leonardo da Vinci. ktorú pripravili zástupcovia  Európskeho domu. Tieto projekty majú u nich už  dlhoročnú tradíciu.

Ing. Anna Lorencovičová