V Borsdorfe a Certifikáty

Upravené: pondelok, 30. júl 2012

     Posledný pracovný týždeň prebiehal od pondelka do stredy vo firmách, alebo na stavbách, kde stážisti pod dohľadom majstrov vykonávali elektroinštalačné práce, montáž satelitov, montáž rozvodných skríň, zapájanie skriňových rozvádzačov pre generátor, montáž záložných zdrojov, navíjanie káblov, oprava osvetlení schodísk bytov.

     Streda bola ich posledným pracovným dňom. Vo štvrtok sme sa vybrali do asi 20 km vzdialeného mestečka Borsdorfu, kde sa nachádza centrum pre praktickú výučbu remesiel v oblasti Saska. Riaditeľ centra nám najprv premietol prezentáciu o vývoji centra od jeho založenia pred 10 rokmi, a potom sme sa spolu s ním prešli po jednotlivých dielňach, kde praxovali stavbári, elektrikári, mechatronici, mäsiari, ale aj kaderníčky, či kozmetičky. Vzhľadom k tomu, že v Nemecku je úplne iný školský systém ako na Slovensku, toto vzdelávacie centrum nebolo školou, ale miestom praxe pre všetkých, ktorí chcú získať výučný list.

     Po návrate z Bordsdorfu sme sa premiestnili do japonskej reštaurácie, kde na nás už čakala pani Mária Peter a šéfovia firiem, kde chlapci vykonávali svoju stáž. Najprv pani Peter zhodnotila celý pobyt stážistov v Lipsku a v svojom príhovore pozitívne ohodnotila prístup našich študentov k práci, ich dochvíľnosť, pracovitosť a dobrú reprezentáciu našej školy, mesta, krajiny. Potom poďakovala všetkým šéfom firiem za ochotu vziať si na jeden mesiac do firmy praktikantov a starať sa o nich. Tak ako pani Peter, aj všetci zástupcovia firiem pozitívne zhodnotili prístup našich študentov k práci.

     Študenti na záver  dostali certifikáty o absolvovaní mesačnej stáže v elektrofirmách Lipska. Po odovzdaní certifikátov a slávnostnom prípitku  nás čakal bohato prestretý stôl s japonskými jedlami a neodmysliteľnými   "paličkami a miskami".

Ing. Iveta Bugárová