Na čističke a skládke odpadu

Upravené: piatok, 30. november 2012

Študenti našej školy sa v rámci projektu „Priatelia Zeme“ zúčastnili na dvoch dôležitých akciách – návšteva čističky odpadových vôd v Poprade Matejovciach a na skládke komunálneho odpadu v Úsvite pri Poprade.

Návšteva čističky odpadových vôd

Dňa  23.10.2012 sa skupina študentov našej školy pod záštitou Európskeho projektu Comenius, zameraného na environmentálne problémy, vybrala na čističku odpadových vôd v Matejovciach. Účastníci sa o 11:30 presunuli mikrobusom na uvedenú čističku v Matejovciach. Exkurzia trvala asi 2 hodiny. Na začiatku exkurzie sme boli o čističke informovaní prezentačnou prácou, ktorú predviedol hlavný technológ spoločnosti Ing. Hayden. Po ukončení prezentácie sme mali možnosť pozrieť si čističku zblízka, boli sme  prevedení po celom jej areáli. Získali sme veľmi zaujímavé poznatky o všetkých stupňoch čistenia odpadových vôd z nášho regiónu.
       Tieto poznatky by mali  zároveň poslúžiť aj trom študentom z nášho environmentálneho projektu, ktorí  budú mať na konci novembra možnosť zúčastniť sa medzinárodného stretnutia projektu Comenius  v Španielsku.

Martin Floriančič, I.C

na čističkena čističke

Návšteva skládky komunálneho odpadu

Dňa 12.11.2012 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie na skládke komunálneho odpadu v Úsvite pri Poprade. Na miesto skládky sme prišli o 12.00 hod. a v priebehu dvoch hodín sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií, o ktorých sme ani netušili. Správca skládky nás v úvode oboznámil so základnými faktami a údajmi, ktoré sa týkajú tohto zariadenia. Potom sme sa presunuli na „zreparovanú“ časť skládky a pozorovali sme ďalšie etapy skládky. Počas exkurzie nás správca poinformoval o základných normách, ktoré je potrebné dodržať  pri regulovaných skládkach komunálneho odpadu. Napr., že pod celou skládkou sa nachádza monitorovacia sieť, ktorá je zakrytá 2 mm hrubou fóliou a 1 m ílovitej zeminy. Na túto vrstvu sa pokladá komunálny odpad a po dosiahnutí určitej výšky odpadu sa opäť prikryje ílovitou vrstvou a 2-metrovou vrstvou zeminy. Po týchto opatreniach je táto časť skládky zakonzervovaná.

Každá časť skládky má svoj systém, ktorý odvádza nahromadené plyny z odpadov. Tento plyn sa využíva na výrobu elektrickej energie, ktorá sa presúva do el. siete.

Skládka na Úsvite prijíma komunálny odpad z Vysokých Tatier, Kežmarku, Žakoviec a Svitu.

Ondrej Glajza, III.C

skládka komunálneho odpadupred skládkou