Beseda o mestských lesoch

Upravené: streda, 10. apríl 2013

Mesiac apríl patrí už tradične mesiacu lesov. Aj keď naša planéta si zaslúži pozornosť nielen v tomto období, ale po celý rok, napriek tomu sa možno viac zamýšľame nad jedným z jej prírodných bohatstiev - nad našimi lesmi. A tak aj počas besedy s riaditeľom mestských lesov  Poprad Ing. Róbertom Dulom sa mohli naši študenti dozvedieť  viac o spôsobe hospodárenia a ochrane lesov, patriacich mestu.

Podnetom na zorganizovanie takejto besedy bola aj potreba študentov pracujúcich v medzinárodnom projekte „Priatelia Zeme“ získať čo najviac informácií týkajúcich sa príčin odlesňovania na Slovensku. Traja z týchto študentov sa onedlho zúčastnia medzinárodného stretnutia v nemeckom Solingene, kde budú získané a spracované informácie prezentovať účastníkom ďalších troch krajín.

Pán riaditeľ svojou profesionalitou a pútavým spôsobom podania zaujal študentov aj učiteľov. Zaujímavosťou bolo, že túto besedu z dňa 5. 4. 2013 sme museli s týždňovým odstupom zopakovať znova, tento krát v angličtine z dôvodu jej prezentovania  na spomínanom stretnutí v Solingene, čo bolo zase veľkým obohatením pre študentov angličtiny.

Vážime si, že pán riaditeľ si našiel čas a prišiel medzi našich študentov, oceňujeme aj jeho námahu pri príprave na druhú časť besedy v anglickom jazyku. Zároveň by sme chceli študentom cestujúcim do Nemecka popriať šťastnú cestu. Držíme im palce, aby tiež úspešne zvládli prezentácie v anglickom jazyku.

Mgr. M. Terrajová, Ing. D. Vargová

z besedyúčastníci besedy