Comenius pod Tatrami

Upravené: pondelok, 1. júl 2013

Dňom 15.6. 2013 sa začala  dlho očakávaná projektová návšteva Priateľov Zeme v našich končinách pod Tatrami, v prostredí  SOŠE v Matejovciach, v domácnostiach  študentov, spišskosobotskom penzióne , ubytovávajúcom  sprevádzajúcich učiteľov  krajín Poľska, Nemecka a Španielska. So svojimi zážitkami sa podelili tak učitelia, ako aj študenti a jediný výstižný výraz , ktorý na celotýždenné dianie možno aplikovať je: nádherné, wunderschőn , beautiful .

Nezabudnuteľné zážitky pre našich zahraničných priateľov pripravil slovenský projektový tím Comenius na čele s pani učiteľkou Ing. Darinkou Vargovou a Mgr. Máriou Terrajovou s veľkou starostlivosťou a láskou a to sa odrazilo na silných pocitoch a dojmoch , potokmi sĺz pri rozlúčke so Slovenskom a túžbou vrátiť sa späť, ako napísala hneď po príchode do vlasti v solingenských oblastných novinách nemecká skupina projektu Comenius a veľa zahraničných študentov na Facebooku.
V pálivom slnku , modrej oblohe a super nálade sa odohrávali udalosti v nasledujúcom slede:

Nedeľa

Prekrásne nedeľné dopoludnie 16. 6. 2013, ako stvorené na výlety do okolia, využívajú účastníci projektu v plnej miere. Cesty učiteľov a žiakov sa však rozdelia. Kroky študentov usmerňujú hostiteľské rodiny a podnikajú výlety aj do vzdialenejších lokalít , napríklad navštívia Spišský hrad hrdiaci sa titulom najrozsiahlejšieho historického objektu v strednej Európe, či schladia svoje rozhorúčené telá v Belianskej jaskyni alebo rovno vhupnú do vodného raja popradského Aquacity. Cesty učiteľov vedú do neďalekého Kežmarku, kde obdivujú starú architektúru červeného evanjelického kostola a neskôr v drevenom artikulárnom kostolíku prežijú umelecký zážitok duchovného charakteru v podobe speváckych výkonov hudobného telesa cirkevného speváckeho zboru. A deň ubehol ako voda. Je večer a všetci s napätím očakávajú zajtrajší oficiálny začiatok projektových aktivít.

Nedeľné popoludnie v Kežmarku

Pondelok

17. 6. 2013 otvára svoje brány v skorých ranných hodinách SOŠE v Poprade- Matejovciach a to nie hocijako. V nich očakávajú vzácnych hostí vyparádení tanečníci v ľudových krojoch a za sprievodu akordeónovej hudby Petra Novysedláka predvádzajú folklórne klenoty v podobe spevu a tanca. Atmosféru umocňuje  typická  slovanská  tradícia - ponuka  chlebom a soľou v rukách našej  jedinej študentky Julky Reľovskej. A potom nasleduje prehliadka školy, triedy dostanú neobvyklých návštevníkov a narušia tak zvyčajný chod teoretickej výučby . Má to aj svoje výhody, napríklad na nemeckom jazyku sú rozpracované úlohy akoby zázrakom hotové zásahom nemeckých študentov, ktorí sú ihneď ochotní pomôcť. Hluk pomaly utícha , všetci sa presúvajú do školskej klubovne prichystanej pohostiť návštevníkov všakovakými dobrotami slovenskej proveniencie, ako napríklad tradičnými závinmi, pirohmi, ovčím syrom, bryndzou a chutnými koláčmi, za ktorými sa len tak zapráši, a to všetko pripravené starostlivými rukami rodičov našich chlapcov. Nasleduje prezentácia mapujúca  teoretickú a praktickú výučbu našej školy a samozrejme, prezentácia Slovenska ako hostiteľskej krajiny. Po nej opäť zahraniční učitelia zasadnú na úplne vyučovacie hodiny a pozorujú celkový proces interakcie medzi učiteľmi a žiakmi na rôznych teoretických predmetoch. Celkový obraz si potom doplnia návštevou dielní, v ktorých prebieha odborný výcvik. Najviac ich zaujmú  pneumatické systémy a špeciálne učebne, s ktorými sa vo svojej praxi  nikdy nestretli. Pondelňajší program je veľmi nabitý, po obede ihneď nasleduje prezentácia Nemcov, ktorá veľmi pútavým spôsobom cez príbeh dievčiny kanadskej národnosti z Vancouvru poukazuje na celkové zhoršenie situácie na našej planéte, čo sa týka znečisťovania životného prostredia, devastácie prírody, neuváženého zaobchádzania s prírodnými zdrojmi, ktoré zabezpečujú plynulý chod Zeme a existenciu žijúcich organizmov. Apelom na mládež , ktorá drží v rukách budúcnosť a vierou v ich silu, správnosť konania v dobro ľudstva, končí nemecká skupina svoje prezentačné vystúpenie, a tak sa môžu  všetci rozbehnúť do nákupného popradského centra. A opäť večer s očakávaním nasledujúceho dňa  a s radosťou , že ráno si všetci dlhšie pospať môžu.

Tradičné uvítanie v školePočas prehliadky školyNemecká prezentácia

Utorok

18. 6. 2013. Zraz pri Dome kultúry v Poprade. Akcia- Slávnostná akadémia spojená s druhým ročníkom súťaže v záujmovo-umeleckej činnosti rôzneho typu- Matejovské talenty 2013. Veľká pestrá paleta hudby, tanca, spevu, športových výkonov , slova  a nápaditých prezentácií sa páčila snáď  každému. Zvlášť hostia z Nemecka , Španielska a Poľska boli nadšení a odchádzali s príjemnými pocitmi , naplnení umeleckými zážitkami  a vlastnou hrdosťou na svoju projektovú pieseň vzniknutú v Španielsku , ktorá mala na javisku popradskej divadelnej sály  svoju premiéru. Premiéru na veľkom pódiu zažila aj pieseň slovenského tímu Tam pod Tatrami, ktorej autori Dominik Polaček zo IV. A a Michal Palguta z III. A triedy zvíťazili v školskom kole piesňovej súťaže konanej v rámci tohtoročných projektových aktivít. Poslednú bodku koncertu napísal,  vlastne zaspieval, víťaz Matejovských talentov- rocková skupina Razzem , v ktorej súťažil Jozef Hajostek z II. C triedy. A program pokračoval ďalej prehliadkou popradského námestia a jeho historických zaujímavostí. Poobede všetkých očakávalo odprezentovanie poľského tímu. Samozrejme, téma opäť rovnaká , ale spracovaná iným spôsobom a zameraná výsostne regionálne na danú oblasť, odkiaľ skupina z Poľska pochádza, teda z okolia Szamotul.

Slávnostná akadémia v Dome kultúry v PopradePoľská prezentáciaOddych v atriu

Streda

19.6.2013 zažili naši hostia, ako sa žije v raji a to nie v hocijakom, ale v Slovenskom raji. Z trojhodinovej sa stáva päťhodinová túra, z Podleska, prielomom Hornádu , cez rebríky, ponad vodopády, skaliská a priepasti, neskutočná krása videná cez namáhavú fyzicky náročnú a  vyčerpávajúcu cestu ničiacu našich hostí,  pochádzajúcich z krajiny dusseldorfskej priemyselnej roviny či španielskeho prímorského Aguilas, stála zato. Keď vystúpili na vrchol a videli naozajstný prírodný raj, zabudli na všetky fyzické bolesti  a ostali stáť v nefalšovanom úžase nad krásou našej krajiny. Cestou nadol sa mračná sťahovali nad hlavami našich turistov, ale všetci šťastne nebezpečnej búrke ušli a už len prosili, aby ich vyložili priamo pred ubytovňou. Ktovie prečo, ani hladní neboli?

Pred túrou v Slovenskom raji

Štvrtok

Po zaslúženom oddychu prišiel štvrtok - 20.6. 2013. Deň obsahujúci dve prezentácie tímu Španielov a Slovákov. Pokiaľ španielska prezentácia niesla znaky odbornosti, zložitosti, prepracovanosti a náročnosti na pochopenie, slovenský tím sa asi najviac priblížil študentom a prijateľným spôsobom reagoval na spracúvanú tematiku projektového stretnutia, ktorá sa niesla v znamení hesiel  „Budúcnosť planéty“ a „Vzťah mladých ľudí k životnému prostrediu“. Formou akoby televíznej reportáže moderátori kládli respondentom  otázky týkajúce sa ekologických problémov a na základe vyhodnocovania a prieskumu formou dotazníka na vzorke 105 opýtaných dospeli k zaujímavým poznatkom , čo sa týka  vzťahu mladých k ekologickej problematike. Prieskum obsahoval päť okruhov tém: cestovanie, jedlo, oblečenie, voľný čas a šetrenie energie v domácnosti. Výsledky boli priam prekvapujúce v pozitívnom slova zmysle a recyklácia odpadových materiálov alebo šetrenie energetickými zdrojmi nie sú pre našu mládež rovnicou o troch neznámych. V ďalšej časti sa opäť objavila téma regenerácie lesa po katastrofe v 2004. roku v Tanape a nakoniec boli vymenované všetky aktivity venované Dňu životného prostredia. Nuž a po náročnom dopoludňajšom programe prišiel čas na konečné zúčtovanie a vyhodnocovanie celkového priebehu a úrovne jednotlivých prezentačných tímov, čas na odovzdávanie certifikátov a  malých spomienkových darčekov. Zaslúžené uvoľnenie prišlo v podobe športových aktivít alebo posedenia si pri ohníku, spojenom s opekaním chutných klobás v spoločnosti študentov, učiteľov a niektorých rodičov.

Španieli po prezentáciíSlovenský tímPozorní poslucháčiPočas opekačky v škole

Piatok a sobota

21. 6. 2013. Posledný výlet na Skalnaté pleso sedačkovou lanovkou sa vydaril  a naši hostia spoznali  maličkú časť z majestátnosti Vysokých Tatier. Pre Španielov zvlášť  extra zážitok, z ktorého si domov odniesli  fotky so  zvyškami pravého snehu, ktorý  je v ich domove skutočnou raritou.  A potom už len príprava zahraničných hostí  na cestu späť, posledné hodiny a minúty tu, na Slovensku.

22.6. 2013. Postupný odchod a lúčenie sa, smútok, ale aj radosť z návratu domov, presne tak, ako to po príjemne prežitých dňoch v spoločnosti priateľov, ktorých spája dobrá vec a spoločný záujem, býva.  Podľa autentických výpovedí zahraničných hostí: „Zbohom Slovensko, nádherná krajina plná hôr, zelene a historických zaujímavostí, krajina milých, úprimných a pohostinných ľudí, pekných dievčat a dobrého jedla a dovidenia na budúci rok v Poľsku, na v poradí už štvrtom stretnutí štyroch národov v rámci tohto výnimočného a nanajvýš prínosného projektu!“

M. Nestorovičová

Na Skalnatom pleseNa španielskej pláži - Slovakia - The Best