Naše výrobky z odpadového materiálu

Upravené: piatok, 4. október 2013

V rámci projektu Priatelia Zeme naši učitelia so žiakmi od začiatku septembra 2013 vyrábali výrobky z odpadového materiálu (papier, drevo, drôt, textil, . .) Sú to nielen výrobou, ale aj vzhľadom a úžitkovou hodnotou veľmi zaujímavé výrobky, čo je vidieť aj v obrazovej podobe tohto príspevku. Ide o dekoratívne predmety, bižutériu, pomôcky do domácnosti a pod.

A tak sme sa rozhodli, že s výsledkami svojho snaženia sa podelíme aj s ostatnými zamestnancami, študentmi, či návštevníkmi našej školy. Preto sme vo vestibule našej školy usporiadali výstavu týchto výrobkov, ktorá sa stretla s pomerne veľkým záujmom.

Mgr. Tkáčová Eva

práca na výrobkochpráca na výrobkochpráca na výrobkoch

práca na vešiakochvýroba sviečokvýroba obrazu

výroba kvetináčovsvietnikhodiny z konzervyskrášlené okno na chodbez výstavky vo vestibulez výstavky vo vestibule