V poľských Szamotuloch

Upravené: utorok, 29. október 2013

Krátke správy zo stretnutia Comenius „Priatelia Zeme“  5. - 12. október 2013, Szamotuly, Poľsko

  • Dlhá (16 hodín), adrenalínová cesta na miesto stretnutia na trase Poprad – Zakopane -  Krakow -  Waršava - Poznaň – Szamotuly
  • Srdečné, v poradí štvrté privítanie a vzájomné zvítanie sa účastníkov
  • Bohatý a vyčerpávajúci program – kostol Sv. Kríža, kostol Kolegiata, návšteva dendrologického inštitútu, mesta Poznaň, a hlavne -  prezentácie žiakov
  • Športový a kultúrny program – návšteva plavárne, v Dome kultúry najprv vystúpenie miestneho folklórneho súboru a neskôr zapojenie divákov a nácvik valčíka a polky, oslava Dňa učiteľov a „Cechovačka“ žiakov hostiteľskej školy
  • Názory žiakov na úroveň prezentácií (zhrnutie): Najprv tréma a stres a potom spokojnosť. Boli sme dobre pripravení a aj odozvy na našu prezentáciu boli kladné. Ostatní sa tiež snažili a oproti predchádzajúcim stretnutiam sa zlepšili vo výslovnosti.
  • A teraz názor na „dočasné“ rodiny a súrodencov:  Samo : „Lepšie ako doma, sranda na prvom mieste.“ a Števo: „Rodina veľmi priateľská a nadmerne štedrá.“

Mgr. Janka Gabajová

Návšteva inštitútu dendrológieNávšteva zámku KurnikPred kostolom Kolegiata

Predstavenie nášho tímuPrijatie na radniciSadenie stromu priateľov Zeme

Prezentácia našich výrobkov