Očami študenta v Poľsku

Upravené: utorok, 29. október 2013

Pred našim stretnutím projektu „Comenius“ v poľskom mestečku Szamotuly sme sa ako my tak aj partnerské školy, zapojené do tohto environmentálneho projektu, dôsledne pripravovali. Každá zo štyroch projektových krajín (Španielsko, Slovensko, Nemecko a Poľsko) mala za úlohu spracovať nejakú inú environmentálnu tému.

My sme sa zaoberali nárastom CO2 v ovzduší za posledných 50 rokov, Španieli spracovali tému  znečistenia ovzdušia, vody a riek, poľská - hosťujúca  skupina, nám predstavila tému využitia alternatívnych zdrojov energie a nemeckí študenti spolu so svojimi učiteľkami rozprávali o znižovaní zásob energie na našej planéte. Okrem toho mala každá z týchto krajín vyrobiť rôzne typy výrobkov z odpadu.
Na toto v poradí štvrté stretnutie vycestovali piati študenti našej školy: Ľubomír Hríž, Števo Kester, Martin Koščo, Samuel Maceják, Samuel Rákoczy a naše pani učiteľky: Darina Vargová, Mária Terrajová a Jana Gabajová.
Naša cesta sa začala na popradskej autobusovej stanici v sobotu dopoludnia. No vtedy ešte nik netušil, čo nás čaká a neminie. Cestou vlakom do poľského mesta Szamotuly sme zistili, že naše cestové lístky nie sú až tak veľmi presné ako mali byť. Chybou, vytvorenou a spáchanou spoločnosťou Železnice Slovenskej Republiky, sa stalo, že sme mali lístky, ktoré boli zlé.
Po tejto úžasnej ceste, plnej prekvapení, sme nad ránom dorazili na miesto projektového stretnutia.
Po tom, ako sa všetci rozbehli do rodín oddýchnuť si po ceste, sme sa popoludní všetci stretli a šli na výlet do zámku Kórnik. Bolo to pekné miesto s veľkou záhradou, menším parkom a k tomu všetkému aj úžasnou divokou prírodou, kde sme mali šancu vidieť duby s obvodom 9 metrov, no nanešťastie sme ich nenašli.
Ďalší deň nás čakalo oficiálne otvorenie tohto projektového stretnutia, následne sme boli prevedení po celom školskom areáli. Neskôr sme si pozreli mesto a Kostol Sv. Kríža. Zasadili sme strom v školskom areáli a napokon nasledovala prezentácia nemeckého týmu.
V utorok ráno mala prezentáciu naša skupina.
Keď sa všetci usadili, mohli sme, pripravení a samozrejme aj slušne upravení, začať našu prezentáciu. Pani učiteľka Vargová začala predstavením celého slovenského týmu. Prví boli na rade Samo Maceják a Števo Kester, ktorí sa zaoberali celosvetovou problematikou CO2, našu druhú prezentáciu prezentovali Martin Koščo a Ľubomír Hríž a v nej oboznámili našich priateľov z ostatných krajín s problematikou CO2 za posledných 50 rokov na Slovensku.  Ďalšou na rade bola prezentácia o týždni mobility, z ktorého bol napokon celý mesiac, do ktorého sa mohli zapojiť všetci žiaci našej školy a získať tak sladkú odmenu. O tejto našej akcii a mobilite ako takej nám už viac povedali Martin a Samel Rákoczy. Napokon nasledovala naša posledná prezentácia, ktorú mali opäť Samo a Števo. Táto prezentácia sa týkala výrobkov z odpadu. Mnohí žiaci našej školy a nielen žiaci, ale aj pani učiteľky (ktorým patrí veľká vďaka, pretože bez ich nápadov by sme asi toho veľa neurobili), usilovne celý mesiac pracovali a výsledkom boli výrobky ako: špagetové šály zo starých tričiek, voňavé sviečky, Robo-robot z pivovej plechovky, náušnice a mnohé ďalšie.
Každá krajina robila nejaké výrobky z odpadu, ale s hrdosťou môžeme povedať, že na rozdiel od ostatných partnerov naša skupina reprezentovala celú našu školu! Mali sme najviac výrobkov, z ktorých si veľa zobrali na pamiatku naši projektoví susedia. Napokon už nasledovalo fotografovanie celého slovenského tímu a samozrejme - zaslúžený potlesk.
Ďalším bodom programu bolo stretnutie s mestskými hlavami a významnými ľuďmi mesta, návšteva Kostola Kolegiata, prezentácia španielskeho týmu  a večerné plávanie a relax pre členov projektu Comenius.
V stredu ráno sme sa všetci stretli a vydali na výlet do mesta Poznaň, kde sme najprv navštívili pozemky dendrologického inštitútu. Videli sme množstvo rôznych druhov stromov a kríkov a dozvedeli sme sa o zvláštnostiach ich pestovania. V samotnom veľkomeste Poznaň sme so prezreli mnoho krásnych monumentov na historickom námestí. V tento večer sme boli pozvaní na kultúrne podujatie s miestnym Folklórnym tanečným súborom, ktorého tanečníci nám predviedli tradičný poľský tanec, a napokon vyzvali členov projektu - žiakov aj učiteľov, aby sa pripojili, pretože chceli vidieť, ako tancujeme my. Zapojili sa všetky krajiny a naučili sme sa tancovať valčík a polku.
Vo štvrtok sme sa zúčastnili oficiálnej ceremónie prijatia prvákov do ich školy, niečo na štýl našej „cechovačky“. Potom predviedol svoju prezentáciu poľský tým, nasledoval výlet na hrad Górkow v Szamotulách. A trochu neskôr sme mali hudobný koncert v podaní  žiakov hudobnej školy v Szamotulách. Po tomto koncerte nasledovalo oficiálne ukončenie prezentácií a zhodnotenie projektového stretnutia.
V piatok nás čakal už len menší výlet do parku Stobnica, ktorý patrí inštitútu pre život a ochranu životného prostredia a zároveň aj ochranu zvierat. Mohli sme tam vidieť veľmi veľa druhov vlkov, o ktorých sa starajú chovatelia. Neskôr sme sa presunuli na farmu, kde je rodinný podnik, ktorý vyrába rôzne oleje, ako napríklad oleje do šalátov a na rôzne iné účely. Všetky tieto oleje sú produkované ekologicky a lisované za studena.

Po tomto týždni nás už čakala len cesta domov. Každý sa tešil na návrat domov po náročnom týždni projektových aktivít. Z tohto stretnutia si každý odniesol veľa nových zážitkov pojmov a dojmov a určite aj nezabudnuteľných chvíľ, spoznali sme mnohých nových zahraničných študentov a každého to naštartovalo na ďalšie stretnutie, ktoré sa bude konať v Nemecku.

Martin Koščo V.E

jedna z našich prezentáciíĽubo Hríž a MichalMartin Koščo a David

Originálne privítanie v rodinnom podnikuPred školou v SzamotulochPred vlčími klietkami

Samo Macejak a PavelSamo Rákoczy a KamilSpoločná fotka na mestskom úrade

Števo Kester a PeterVeľký záujem o naše výrobky z odpadu