Literárne aktivity

Upravené: pondelok, 12. máj 2014

Projekt Comenius  sa míľovými krokmi blíži do svojho cieľa, pretože jeho účastníci koncom mája naposledy vycestujú do Španielska, aby so svojimi medzinárodnými spoluúčastníkmi uzatvorili dvojročné pôsobenie, aktivity a stretnutia v konečnom vyhodnotení  a rozlúčke. So sebou si zoberú aj tri víťazné literárne práce školskej súťaže, ktoré v priebehu apríla skomponovali študenti našej školy na tému nesúcu sa v znamení Priateľov Zeme,  o prírode, jej prioritnom postavení v existencii ľudstva, v jej reálnej kráse , ale aj vedomej či nevedomej devastácii spôsobenej človekom a (paradoxne) jej následnej ochrane, náprave spôsobených škôd,  či pomoci  životnému prostrediu.

Z množstva prác trojčlenná porota udelila III. miesto úvahe žiaka J. Hajosteka zo IV. C triedy, ešte vyššie ohodnotila ten istý žáner René Petrusovi z II. C triedy a post víťaza pripadol úvahe Tomáša Glodžáka, ktorý uzatvoril svoju prácu myšlienkami vystihujúcimi podstatu  spolužitia súčasného človeka s prírodou: „ Ľudstvo sa musí správať tak, aby na veky vekov,  v lese podvečer, v tieňoch zapadajúceho slnka, prichádzali na lesnú čistinku srnky so svojimi mláďatami, aby sa napásli čerstvej zelenej trávy a napili čistej priezračnej vody z horského potôčika a ja som sa mohol zhlboka nadýchať životodarného, ničím nezamoreného  čerstvého vzduchu.“ Tak tieto slová spolu s ostatnými dvoma prácami poletia koncom mája do Španielska , aby tam preložené do angličtiny oslovili všetkých účastníkov tak, ako oslovili nás.
Ďalšiu  aprílovú literárnu aktivitu absolvovali naši maturanti, súťažiaci v troch družstvách, u nás už  v tradičnom Literárnom kvíze, v ktorom si preverovali svoje vedomosti alebo nevedomosti  z oblasti dejín literatúry, umeleckých jazykových prostriedkov či pochopenia obsahu umeleckého textu. Na prvom mieste skončil tím zo IV. A triedy v zložení študentov:  M. Zastka, M. Bretza a M. Halčina, druhé miesto zvládli: T. Džurňák, P. Novysedlák a J. Ženčuch zo IV. B a tretie miesto obsadili žiaci tej istej triedy: S. Maceják, M. Pavličko a M. Maček.

Víťazom blahoželáme a zároveň vyslovujeme prianie, aby všetci tohtoroční maturanti úspešne zvládli skúšku dospelosti a koncom mája držali v rukách papier, ktorý im otvorí nové priestory a možnosti pre ich ďalší život...

M. Nestorovičová

víťazné družstvodruhé miestotretie miesto