Exkurzia v TES-e

Upravené: streda, 26. jún 2013

Minulý týždeň v pondelok ráno sme mali v TES-e naplánovanú exkurziu. Vzhľadom na veľký rozsah a množstvo informácií ju Ing. Korejčík, ktorý je vedúci úseku elektromontáže rozdelil na tri časti. Ing. Korejčík nás počas exkurzie sprevádzal, ukázal nám a popísal všetky prevádzky spoločnosti a ochotne odpovedal na všetky otázky.

Prvá časť

V prvej časti exkurzie, ktorá trvala takmer 2 hodiny sme prešli delenie materiálu, kde sme videli rezanie kovového materiálu rôznymi technikami, skladové hospodárstvo, tryskovňu, obrobňu s klasickými aj NC a CNC strojmi, zvarovňu, kde zvárali aj veľké roboty. Mali sme možnosť nahliadnuť aj na pracovisko kalibrácie dĺžok a nástrojov.

V lisovni sme videli rôzne technologické postupy strihania elektrotechnických plechov. Boli sme tiež v nástrojárni, kde si sami vyrábajú potrebné nástroje do lisov a drážkovačiek, samozrejme tieto nástroje merajú, brúsia a kalibrujú. Videli sme tu aj elektroerozívne rezanie.

V hale impregnácie nám Ing. Korejčík vysvetlil celý technologický postup impregnácie. Bolo tu aj pracovisko na vyvažovanie rotorov a tiež pracovisko na výrobu zvinutých magnetických obvodov pre resolvery.

delenie materiáluobrobňapracovisko CNCimpregnáciastrihanie plechov v lisovni

Úsek elektromontáže

V piatok ráno sme v exkurzii pokračovali v skúšobni. Tu nás sprevádzal Bc. Řezníček vedúci skúšobne. Prešli sme vn aj nn rozvodňu, videli sme zdroje, ktorými boli točivé stroje, skúšobné pracoviská a tiež pracovisko na programovanie regulátorov synchrónnych generátorov. Popísal nám ako prevádzajú niektoré skúšky.

Posledná časť exkurzie, ktorá trvala opäť takmer 2 hodiny bola na úseku elektromontáže, kde chlapci praxujú. Podrobne sme s Ing. Korejčíkom prešli všetky pracoviská. Začali sme v pri navíjaní rôznych druhov cievok, kde prevádzajú aj rôzne merania na vodičoch aj navinutých cievkach. Prešli sme lakovňou a pokračovali v paketárni kde sa elektrotechnické plechy skladajú do pakiet. Ďalej sme boli na pracoviskách, kde sa vkladajú cievky do drážok statorov, rotorov, bandážujú a stroje sa kompletizujú.

Videli sme prevádzku kde sa navíjajú statory pre firmu ABB a tiež pracoviská na výrobu natáčavých transformátorov.

V závere sme ešte boli v hale kde sa pred dvoma mesiacmi presťahovala firma MEZ servis, pretože už patrí TES-u, kde vyrábajú rozvádzače do výťahov na hydraulický aj elektromotorický pohon. Vyrábajú a osadzujú tu tiež skriňové nn rozvádzače.

Takúto komplexnú a podrobnú exkurziu chlapci absolvovali len vďaka tomu, že tu praxujú a samozrejme ochote a ústretovosti Ing. Korejčíka, ktorému patrí poďakovanie. Utvrdili a rozšírili sme si tak svoje teoretické vedomosti z oblasti točivých elektrických strojov.

Ján Furcoň

rozvodňaskúšobňanavijáreňkompletizovanie generátorarozvádzač pre výťahy