29. ročník literárnej súťaže

Upravené: štvrtok, 18. február 2021

29. ročník literárnej súťaže o Slovensku a rodnej reči

 

Žijeme v spoločenskej izolácii pracovnej, školskej a jediným všemocným prostriedkom na udržanie chodu spoločnosti je internet so všetkými svojimi negatívnymi a pozitívnymi dopadmi. Hľadáme istoty, ktoré nám pomôžu prežiť tento čas bez ujmu na fyzickom a duševnom zdraví a tou istotou sú trebárs aj tradície, ktoré sa snažíme dodržiavať.

Obvodné kolo OAJ

Upravené: utorok, 2. február 2021

Už druhý školský rok zažívame netradičnú online výučbu. Učiteľom, žiakom a rodičom neostáva nič iné, ako prispôsobiť sa tejto špeciálnej situácii a čo najviac priblížiť online vyučovanie tomu, na čo sme boli doteraz zvyknutí zo škôl. Ani tvorcovia súťaží nezaháľali a urobili všetko pre to, aby si žiaci mohli zmerať sily vo svojich obľúbených predmetoch aj spoza obrazoviek počítačov.

Časopis Nulák Covid 19-2/2020

Upravené: streda, 9. jún 2021

„Vypíname krajinu!“ hlásia médiá. Vianoce 2020, poznačené hrozbou koronavírusu, ktorá nás už kvári od jari a niet jej konca, sú tu. Hľadáme zmiernenie opatrení, aby mohli blízki sadnúť spolu k štedrovečernému stolu,  sme inšpirovaní Veľkou Britániou, no z noci na deň, zo dňa na noc prichádzajú nové Jóbove zvesti o novej mutácii koronavírusu ešte rýchlejšie šíriacom sa ako v predošlom prípade a to práve v Anglicku, ktorým sme sa tak chceli inšpirovať.

Záložka do knihy ...

Upravené: piatok, 18. december 2020

Záložka do knihy spája školy 2020

Plány projektu boli zastavené nemilosrdným vírusom, ktorý zahatal tvorivý potenciál žiakov a uväznil ich doma pri počítačoch. No nič to zato, on line možnosti sú takmer neobmedzené a záložky uzreli svetlo sveta v prostredí aplikácie Edupage, kde bol vytvorený priestor na realizáciu projektu. Tohtoročné zadanie pre stredoškolákov bolo zamerané na slovenskú dramatickú tvorbu.

Školské kolo OSJL

Upravené: utorok, 15. december 2020

sa ako všetky súťaže v tomto období konalo on line cez Edupage. Jeho formu a priebeh  podmieňovalo virtuálne prostredie,  poskytujúce priestor na vytváranie testov, slohových útvarov, a teda aj na  kreovanie jednotlivých častí olympiády, preverujúcej čitateľské zručnosti a čitateľskú gramotnosť žiakov v materinskom jazyku.

Olympiáda ľudských práv 20

Upravené: streda, 9. december 2020

Dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti spolu so zásadami slobody, demokracie, rovnosti a právneho štátu sú hodnoty, ktoré sú témami aj na hodinách občianskej výchovy.

Literárne ocenenie

Upravené: streda, 9. december 2020

Aj keď škola zíva prázdnotou, pošta funguje statočne. V minulom týždni dorazil z Nových Zámkov balíček, obsahujúci vecné ceny a diplom pre žiaka Borisa Bebčáka z II. C triedy. Odborná porota celoslovenskej súťaže v písaní literárnych prác na tému: „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ ocenila jeho prácu Čestným uznaním.

Olympiáda v ANJ

Upravené: utorok, 24. november 2020

Žijeme v dobe koronavírusu a pandemických opatrení. Tie vyhnali žiakov zo škôl a neostáva im iné, ako vzdelávať sa dištančne v online svete. To nie je ľahké pre nikoho – žiakov, ich rodičov, ani učiteľov. Online výučba prináša nové výzvy a jednu z nich sme prijali na našej škole aj my.

Majster Slovenska v MMA

Upravené: utorok, 6. október 2020

Zoznámte sa, prosím:

Žiak I.D Jaroslav Peško, aktuálny majster Slovenska v MMA do 60 kg

 

Ako ste sa dostali k tomuto športu?
Na Medzinárodný deň detí v ZŠ sme mali program, v ktorom vystúpil s ukážkou tohto športu môj terajší tréner Ján Kirchbaum, a mne sa to hneď tak zapáčilo, že už na druhý deň som prišiel na tréning.

Európsky deň jazykov

Upravené: pondelok, 5. október 2020

Rok 2001 bol v Európe nazývaný aj Európsky rok jazykov, kedy sa konalo množstvo aktivít, ktorými sa oslávila jazyková rôznorodosť v Európe a zároveň sa podporilo aj jazykové vzdelávanie. Tento projekt bol natoľko úspešný, že sa Rada Európy rozhodla vyhlásiť 26. september za Európsky deň jazykov. Odvtedy sa každoročne počas tohto dňa konajú akcie, aktivity, súťaže, ktoré majú najmä u mladých ľudí podnietiť záujem o učenie sa jazykov, nielen materinských, ale aj tých cudzích.