Turnaj družobných škôl

Upravené: sobota, 22. október 2011

Aj v tomto školskom roku a to 3. a 4. apríla sme organizovali medzinárodný turnaj družobných škôl z Brzeska /Poľsko/, Valašského Meziříčí / Česko/ a Púchova vo volejbale a v halovom futbale.

Obvodné a krajské kolo

Upravené: utorok, 4. marec 2014

Obvodné kolo SOČ sa uskutočnilo 28. 02. 2008 v HA OB Kežmarok. Z nášho SOUE sa ho zúčastnili 4 práce: dve v odbore 14-učebné pomôcky a dve v odbore 15-ekonomika a riadenie. Naši žiaci získali štvrté miesta a nepostúpili do Prešova. Dve práce v odbore 09 postúpili priamo na krajskú prehliadku.

Matematický klokan

Upravené: sobota, 22. október 2011

Dňa 27.03.2008 sa uskutočnila v našej škole  matematická olympiáda formou prihlásenia sa do medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Do súťaže sa mohol prihlásiť každý študent našej školy po uhradení štartovného. Najlepším študentom školy bolo uhradené štartovné z príspevku ZRPŠ.

Exkurzia v Tesle a.s., Liptovský Hrádok

Upravené: sobota, 22. október 2011

Dňa 12. marca 2008 sa 15  žiakov 2.D triedy  zúčastnilo pod vedením Ing. Bobríka a Ing. Vdovjákovej na exkurzii v Tesle a.s. Liptovský Hrádok. Žiaci mali možnosť overiť si teoretické znalosti o výrobe, kontrole  a osádzaní dosiek plošných spojov.

Prednes poézie a prózy

Upravené: sobota, 22. október 2011
HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN
Dňa 28. februára prebehlo školské kolo v prednese poézie a prózy. Súťaže sa zúčastnili študenti 1.-4. ročníka. Prihlásených študentov bolo 23, zúčastnených bolo l4.

Školské kolo

Upravené: utorok, 4. marec 2014

Školská prehliadka  stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnila dňa 4. februára 2008 v budove SOU elektrotechnického Poprad – Matejovce. Zúčastnili sa ho trinásti súťažiaci s ôsmimi prácami.

Imatrikulačný večierok

Upravené: sobota, 22. október 2011

Stalo sa už tradíciou, že pri príležitosti Dňa študentstva prijímame do cechu študentského našich prvákov. A nebolo tomu ani inak v tomto školskom roku.

Exkurzia v NR SR

Upravené: sobota, 22. október 2011

V dňoch 8. a 9. novembra 2007 študenti našej školy navštívili hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu. Ako po iné roky, tak aj v tomto si mohli prezrieť budovu NR SR, historické pamiatky, obchodné centrá AVION a IKEA, či Televíziu Markíza.

Turnaj v stolnom tenise

Upravené: sobota, 22. október 2011

18. decembra 2007 sa uskutočnil turnaj pre zamestnancov školy v stolnom tenise.

Darcovstvo krvi

Upravené: sobota, 22. október 2011

„Sú chvíle, keď kvapky krvi rozhodujú o živote”