Teoretické vyučovanie

Kontakty učiteľov teoretického vyučovania

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia
Ing. Iveta Garbinská Učiteľ
Ing. Slavko Fedorik Učiteľ
Mgr. Mária Komorová Učiteľ
PaedDr. Miroslava Nestorovičová Učiteľ
Mgr. Andrea Vaverčáková Učiteľ
Ing. Štefan Žembovič Učiteľ
Ing. Mariana Vdovjaková Učiteľ
Ing. Ján Gemza Učiteľ
Mgr. Gabriela Mačičáková Učiteľ
Ing. Marianna Dolná Učiteľ
Ing. Mgr. Katarína Šimková Pedagogický asistent
Mgr. Renáta Greňová Šk. špec. pedagóg
Mgr. Patrícia Rybáková Učiteľ
Mgr. Jana Bukovinová Učiteľ
Ing. Martin Orolin Učiteľ