Faktúry 2016

Upravené: piatok, 27. január 2017

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č.546/2010 Z.z.

 

 

 

Číslo IČO Dodávateľ Adresa dodávateľa Plnenie Splatnosť Suma
v €
7001 44360991 HO&PE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 22.01.2016 172,31
7002 36373974 HYDINA HOLDING, s. r. o. Slavkovská cesta 57, 060 01  Kežmarok nákup potravín 26.01.2016 18,90
7003 44360991 HO&PE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 059 51  Poprad-Matejovce nákup potravín 26.01.2016 191,82
7004 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01  Poprad nákup potravín 20.01.2016 51,52
7005 46305718 Mäsovýroba Dončák, s. r. o. Tatranská 84, 059 51  Veľký Slavkov nákup potravín 28.01.2016 363,55
7006 33897937 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 29.01.2016 169,96
7007 46305718 Mäsovýroba Dončák, s. r. o. Tatranská 84, 059 91  Veľký Slavkov nákup potravín 04.02.2016 267,89
7008 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01  Poprad nákup potravín 27.01.2016 73,09
7009 31563490 Ryba Žilina, spol. s r. o. Hviezdoslavova 5, 010 01  Žilina nákup potravín 08.02.2016 234,76
7010 44836171 TOP CATERING, s. r. o. Rastislavova 3, 040 01  Košice nákup potravín 09.02.2016 724,45
7011 44836171 TOP CATERING, s. r. o. Rastislavova 3, 040 01  Košice nákup potravín 10.02.2016 462,89
7012 34144579 AG FOODS SK, s. r. o. Moyzesova 10, 902 01  Pezinok nákup potravín 11.02.2016 433,85
001 26943948 International Education Society Vídeňská 119, 619 00  Brno za správne poplatky 18.01.2016 145,20
002 00602311 Asseco Solutions, a. s. Plynárenská 7/C, 821 09  Bratislava za rozsah služby č. 2 program SPIN 21.01.2016 964,51
003 32871830 Štefan Lutz, DERATA, s. p. Tehelňa 1429/8, 059 51  Poprad-Matejovce za dezinsekciu priestorov ŠI 07.02.2016 265,--
004 35815256 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 záloha za plyn škola a dielne 08.01.2016 1862,--
005 36396222 AutoCont SK, a. s. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava nové verzie programu MAGMA 10.02.2016 25,49
006 00684864 WURT spol. s r. o. Pribylinská 2, 832 55  Bratislava 3 nákup oleja do strojov 25.01.2016 167,98
007 36782009 PP COMP, s. r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonera do ŠJ 21.01.2016 45,--
008 00602311 Asseco Solutions, a. s. Plynárenská 7/C, 821 09  Bratislava rozsah služby č. 1 servisné práce programu SPIN 29.01.2016 387,14
009 31322051 Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, 813 60  Bratislava poistenie majetku škola a dielne 06.02.2016 50,69
010 31322051 Union poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, 813 60  Bratislava poistenie majetku škola a dielne 06.02.2016 85,22
011 36496529 Storm KK, s. r. o. Hviezdoslavova 17, 06 01  Kežmarok nákup počítačovej zostavy 27.01.2016 400,--
012 35701722 DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01  Bratislava nájom HD prístroja na ŠI 10.02.2016 14,40
013 36855472 QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27, 042 80  Košice úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom 01.02.2016 68,35
014 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 01  Bratislava 2 nákup jedálnych kupónov 03.02.2016 963,48
015 17321450 exe, a. s. Slávičie údolie 6, 811 02  Bratislava 1 nákup OfficeStd 2016 05.02.2016 64,80
016 46818847 Elektronika Furman, s. r. o. P. Jilemnického 297/19, 059 21  Svit nákup DVR TD 2516HE 29.01.2016 328,80
017 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina predplatné DÚPP a PMPP 08.02.2016 157,26
7013 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 059 01  Spišská Belá nákup potravín 12.02.2016 220,36
7014 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01  Poprad nákup potravín 07.02.2016 20,08
7015 36461351 VELIČKA, s. r. o. Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01  Poprad nákup potravín 03.02.2016 66,33
018 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 058 89  Poprad za vodu 15.02.2016 13,06
019 35790253 Petit Press, a. s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12, 811 08  Bratislava za inzerciu v novinách 12.02.2016 84,--
020 36782009 PP COMP, s. r. o. SNP 142, 059 21  Svit nákup tonerov 05.02.2016 278,--
021 36499447 MEGAS trade, s. r. o. Slavkovská 29, 060 01  Kežmarok pranie prádla 14.02.2016 41,56
022 00152421 TATRAMAT, a. s. Hlavná 1416/28, 059 51  Poprad-Matejovce za elektriku škola a dielne 14.02.2016 1368,80
023 00152421 TATRAMAT, a. s. Hlavná 1416/28, 059 51  Poprad-Matejovce za bežnú údržbu rozvodov 14.02.2016 82,13
024 35790253 Petit Press, a. s. divízia týždenníkov, o.z. Lazaretská 12, 811 08  Bratislava za inzerciu v novinách 12.02.2016 78,--
025 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava za internet na PV 17.02.2016 19,99
026 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava telefónne hovory 17.02.2016 11,80
027 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava telefónne hovory 17.02.2016 69,50
028 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava FBA-asdl prístup 17.02.2016 131,45
029 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava telefónne hovory 18.02.2016 27,84
030 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava telefónne hovory 18.02.2016 40,67
031 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava telefónne hovory 18.02.2016 1,24
032 36476790 E.D.E.N. - EL MAT, s. r. o. Teplická 24, 058 01  Poprad nákup materiálu 12.02.2016 13,44
033 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 267 dodávka zemného plynu 15.02.2016 4000,00
034 31595545 Komunálna poisťovňa Vienna Insurance grooup Štefánikova 17, 811 05 Bratislava poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkom MV - PP070 AZ 15.02.2016 130,00
035 36380849 MEDIA/ST, s.r.o. Moyzesova 35, 010 01 Žilina predplatné - Strojárstvo na r. 2016 02.02.2016 25,00
036 31669654 Podtatranské noviny, vydavateľské družstvo Karpatská 15, 058 01 Poprad inzerát v PN č. 1-2, značka 10 15.02.2016 36,00
037 36444618 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, 058 01 Poprad likvidácia kuchynského odpadu 01.03.2016 25,20
038 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad za vodu - škola 03.03.2016 326,52
039 36476790 E.D.E.N - EL MAT, s.r.o. Teplická 34, 058 01 Poprad nákup materiálu na praktické vyuč. 26.02.2016 7,73
040 00152421 TATRAMAT, akciová spoločnosť Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad stočné škola 07.03.2016 327,12
041 35701722 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava nájom HD prístroja na ŠI 10.03.2016 14,40
042 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s Hraničná 662/17, 058 89 Poprad za vodu na PV 18.03.2016 15,67
043 36476790 E.D.E.N-EL MAT, s.r.o. Teplická 34, 05801 Poprad materiál - PV sústruh 14.03.2016 20,50
044 00152421 TATRAMAT, akciová spoločnosť Hlavná 1416/28, 059 51 Popra údržba VN a NN rozvodov - škola a dielne 14.03.2016 65,34
045 00152421 TATRAMAT, akciová spoločnosť Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad za elektrickú energiu - škola a dielne 14.03.2016 1088,93
046 35763469 Slovak telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava za telefónne hovory - škola 17.03.2016 60.55
047 35763469 Slovak telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
za telefónne hovory - škola
17.03.2016
11,92
048 35763469 Slovak telekom, a. s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
za telefónne hovory - škola 17.03.2016 131,45
049 35763469 Slovak telekom, a. s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava za telefónne hovory - škola 17.03.2016 19,99
050 35763469 Slovak telekom, a. s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava za telefónne hovory - R 18.03.2016 28,96
051 35763469 Slovak telekom, a. s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava za telefónne hovory - ZTV, ZPV, ZTEČ 18.03.2016 41,2
052 35763469 Slovak telekom, a. s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
za telefónne hovory - ZTV, ZPV, ZTEČ 18.03.2016 1,24
053 36444618 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, 058 01 Poprad za likvidáciu kuchynského odp 18.03.2016 25,20
7013 33879737 Marek Mešár, Zimná 466, 059 01 Spišská Belá za potraviny 12.02.2016 220,36
7014 36461351 Velička s.r.o. Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad za potraviny 07.02.2016 20,08
7015 36461351 Velička s.r.o. Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad za potraviny 07.02.2016 66,33
7016 35760532 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov za potraviny 17.02.2016 391,32
7017 44360991 HOPE FAMILY, s.r.o. Priemyselná č947, 058 01 Poprad Matejovce za potraviny 18.02.2016 241,43
7018 36373974 HYDINA HOLDING, s.r.o. Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš za potraviny 19.02.2016 27
7019 46305718 Mäsovýroba Dončák, s.r.o. Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov za potraviny 23.02.2016 131,38
7020 36461351 Velička s.r.o. Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad za potraviny 17.02.2016 66,36
7021 36461351 Velička s.r.o. Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad za potraviny 24.02.2016 26,33
7022 31563490 Ryba Žilina, spol. s r.o.

Hviezdoslavova 5,

010 01 Žilina

za potraviny 09.03.2016 161,81
7023 46305718 Mäsovýroba Dončák, s.r.o. Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov za potraviny 11.03.2016 215,34
7024 36461351 Velička s.r.o. Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad za potraviny 02.03.2016 44,45
7025 33879737 Marek Mešár Zimná 466, 05901 Spišská Belá za potraviny 02.03.2016 160,56
7026 36461351 Velička s.r.o. Fraňa Kráľa 2064/48, 05801 Poprad za potraviny 14.03.2016 25,37
7027 44836171 TOP Catering, s.r.o. Rastislavova 3, 04001 Košice za potraviny 22.03.2016 686,11
7028 44360991 HOPE FAMILY, s.r.o. Priemyselná 1, 058 01 Poprad Matejovce za potraviny 10.03.2016 68,12
7029 48324931 Marko Tatry s.r.o. Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá za potraviny 29.03.2016 249,28
7030 36461351 Velička s.r.o. Fraňa Kráľa 204/48, 05801 Poprad za potraviny 16.03.2016 57,15
7031 31563490 Ryba Žilina, spol. s r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina za potraviny 29.03.2016 191,35
7032 36373974 HYDINA HOLDING, s.r.o. Priemyselná 4606, 03101 Liptovský Mikuláš za potraviny 29.03.2016 27,00
7033 36461351 VELIČKA S.R.O. Fraňa Kráľa 2064/48, 05801 Poprad za potraviny 23.03.2016 37,57
054 35815256 Slovenský plynárenský priemysel Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 za plyn 15.03.2016 4000
055 31595545 Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb 28.03.2016 64,50
056 30616115 Budzák Ján 065 02 Vyšné Ružbachy 127 za lyžiarsky výcvik 11.03.2016 6900,--
057 00893102 PP COMP s.r.o. SNP142, 05921 Svit toner 17.03.2016 335,90
058 36448974 FECUPRAL, spol s r.o. Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš likvidácia nebezpečného odpadu 06.04.2016 342,81
059 17314798 Zväz elektrotechníckého priemyslu Bajkalská cesta 31, 82105 Bratislava členské na r. 2016 28.03.2016 42,--
060 31954120 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Námestie mieru 1, 08001 Prešov účtovné súvrzťažnosti v samospráve 16.03.2016 28,90
061 00151700 Allianz Slovenská poisťovňa Račianska 62, 81275 Bratislava poistenie Škoda Oktávia Combi 01.04.2016 88,42
062 32880219 Dudinský Karol Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica pracovné odevy 29.03.2016 249,90
063 11821973 JurisDat - M. Medlen Ondavská 8, 82108 Bratislava 2 predplatné "Škola" 2016 23.03.2016 23,--
064   Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad odvoz komunál.odpadu-škola  01.04.2016 1315,60
065 35701722 Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava prenájom HD prístroja - internát 10.04.2016 14,40
066 44857187 CORA GASTRO s.r.o,. Traktorová 1, 058 01 Poprad jedálenské príbory - ŠJ 06.04.2016 53,28
7034 44360991 HOPE FAMILY s.r.o. Priemyselná 4947, 05801 Poprad potraviny 16.03.2016 198,19
7035
36461351      
Velička s.r.o. Fraňa Kráľa 204/48, 05801 Poprad za potraviny 30.03.2016 44,11
7036 48324931 Marko Tatry s.r.o. Zimná 466/68, 05901 Sp. Belá za potraviny 13.04.2016 124,56
7037 46305718 Mäsovýroba Dončák, s.r.o. Tatranská 84, 05991 Veľký Slavkov potraviny
14.04.2016  

 

343,17
7038 36461351 Velička s.r.o. Fraňa Kráľa 2064/48, Poprad potraviny 07.04.2016 16,93
067 47874775 Kovospol PP s.r.o. Hviezdoslavova 4, 06001 Kežmarok mat. na PV, škola 15.04.2016 119,81
068 00152421 Tatramat, akciová spoločnosť Hlavná 1416/28, 05951 Poprad elektrická energ. škola, PV 14.04.2016 1026,86
069 31373861 Linde Gas,k. s. Tuhovská 3, 831 06 Bratislava nájom plyn. fliaš 14.04.2016 139,87
070 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad voda na PV 17.04.2016 10,45
071 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava internet na PV 18.04.2016 19,99
072 35763469 Slovak Telekom, a. s Bajkalská 28, 81762 Bratislava prip. programu ISPIN, Magma 18.04.2016 131,45
073 35763469 Slovak Telekom, a. s Bajkalská 28, 81762 Bratislava tel. hovoty ZTEČ, škola, PV, TV 18.04.2016 71,36
074 35763469 Slovak Telekom, a. s Bajkalská 28, 81762 Bratislava tel. hovory na PV 18.04.2016 11,81
075 00152421 Tatramat, akciová spoločnosť Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad bežná údržba VN a NN rozv. škola, dielne 14.04.2016 61,61
076 35763469 Slovak Telekom, a. s Bajkalská 28, 81762 Bratislava
tel. hovory naZTV, ZPV, ZTEČ
18.04.2016 43,36
077 35763469 Slovak Telekom, a. s Bajkalská 28, 81762 Bratislava tel. hovory na PV 18.04.2016 1,24
078 35763469 Slovak Telekom, a. s Bajkalská 28, 81762 Bratislava tel. hovory na R 18.04.2016 27,60
079 36444618 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, 05801 Poprad likv. kuchynského odpadu 21.04.2016 33,60
7039 36461351 Velička s.r.o Fraňa Kráľa 2664/48, 058 01 Poprad potraviny 13.04.2016 53,55
7040 36461351 Velička s.r.o Fraňa Kráľa 2664/48, 058 01 Poprad potraviny 13.04.2016 57,31
7041 48324931 Marko Tatry s.r.o. Zimná 466/68,059 01 Spišská Belá potraviny 29.04.2016 264,56
7042 44360991 HOPE Family, s.r.o. Priemyselná 4947,  05801 Poprad-Matejovce potraviny 03.05.2016 74,70
7043 36305718 Mäsovýroba Dončák, s.ro. Tatranská 8č, 05991 Veľký Slavkov potraviny 03.05.2016 160,89
7044 44360991 HOPE Family, s.r.o Priemyselná 4947,  05801 Poprad-Matejovce potraviny 18.04.2016 319,87
7045 44836171 TOP CATERING s.r.o. Rastislavova 3, 04001 Košice potraviny 26.04.2016 850,83
7046 36373974 Hydina Holding, s.r.o. Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš potraviny 26.04.2016 26,28
7047 44360991 HOPE Family, s.r.o Priemyselná 4947,  05801 Poprad-Matejovce potraviny 27.04.2016 60,83
7048 36305718 Mäsovýroba Dončák, s.ro. Tatranská 8č, 05991 Veľký Slavkov potraviny 27.04.2016 135,81
080 31343180 Digital Visions Kladnianska 60, 82105 Bratislava predplatné časopisu 28.04.2016 14,90
081 35815256 SPP Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava plyn 15.04.2016 4000,,-
082 26943948 International Education Society Ltd., Vídeňská 119, 619 00 Brno správny poplatok 15.04.2016 145,20
083 31331131 ŠEVT, a. s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica List - bianco 21.04.2016 97,20
084 31649513 Autonova, s.r.o. Priemyselný areál Východ 3406, 058 01 Poprad údržba PP070AZ 17.04.2016 468,68
085 00602311 Asseco Solutions, a. s. Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava servisné práce 25.04.2016 387,14
086 36396222 AutoCont SK, a. s. Einsteinova 24, 85101 Bratislava nové verzie MAGMA 14.05.2016 25,49
087 00891541 Stredná odborná škola technická Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad zváračský kurz 29.04.2016 2400,-
088 36782009 PP Comp s.r.o. SNP 142, 059 21 Svit toner HP 7553 27.04.2016 110,-
089 36855472 QBE Insurance Limited Štúrova 27, 042 80 Košice úraz. poist.osôb prepravovaných mot. vozidl. 01.05.2016 68,35
090 36705381 Bytox PP, s.r.o. Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01 Poprad mat. na údržbu 13.05.2016 12,24
091 36396222 AutoCont SK Einsteinova 24, 85101 Bratislava syst. podpora Magma 29.05.2016 193,28
092 00152421 Tatramat, akciová spoločnosť, Hlavná 1416/28, 05951 Poprad bežná údržba rozv. 14.05.2016 62,86
093 47874775 Kovospol PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4, 06001 Kežmarok mat. na údržbu 16.05.2016 57,16
094 00152421 Tatramat, akciová spoločnosť, Hlavná 1416/28, 05951 Poprad elektrina 14. 05.2016 1047,66
095 31396763 Školex, spol. s r.o. Horárska 12, 82109 Bratislava keramická tab. na PV 11. 05. 2016 102,24
096 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telef. hovory PV 17. 05. 2016 11,82
097 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telef. hovory ZTEČ, škola, PV, TV 17. 05. 2016 90,06
098 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telef. hovory - riad. 17. 05. 2016 28,18
099 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telef. hovory - PV 17. 05. 2016 1,24
100 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telef. hovory - TV, PV, TEČ 17. 05. 2016 37,75
101 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava internet na PV 17. 05. 2016 19,99
102 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pripojenie ISPIN, Magma 17. 05. 2016 131,45
7049 36461351 Velička s.r.o. Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad potraviny 27. 04. 2016 53,45
7050 44360991 HOPE Family, s.r.o. Priemyselná 4947, 058 01 Poprad-Matejovce potraviny 09. 05. 2016 65,53
7051 36373974 Hydina Holding, s.r.o. Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš potraviny 10. 05. 2016 26,28
7052 36461351 Velička s.r.o. Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad potraviny 07. 05. 2016 54,12
7053 48324931 Marko Tatry s.r.o. Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá potraviny 13. 05. 2016 281,12
103 35701722 Digi Slovakia, s. r. o. Einsteinová 21/3692, 851 01 Bratislava prenájom HD prístroja ŠI 05. 05. 2016 14,40
104 35815256 SPP Mlynské nivy 44/a, 831 03 Bratislava  plyn 26. 05. 2016 4000,-
105 36444618 Brantner Poprad, s. r. o. Nová 76, 058 01 Poprad za kuchynský odpad 26. 05. 2016 34,80
106 35701722 Digi Slovakia, s. r. o. Einsteinová 21/3692, 851 01 Bratislava prenájom HD prístroja ŠI 06. 06. 2016 14,40
107 32871830 Štefan Lutz, DERATA s. p. Tehelňa 1429/8, 059 51 Matejovce deratizácia školy 06. 06. 2016 115,-
108 31703186 SOS electronic, s. r. o. Pri prachárni 16, 040 01 Košice elektromateriál pre učebňu - PV 31. 05. 2016 224,27
109 47124547 ORSAG, s.r.o. Parizánska 687/88, 058 01 Poprad demontáž, montáž dverí -škola 01. 06. 2016 1029,79
110 48204072 Slov-Led Plus, s.r.o. ul. Okružná 39, 960 01 Zvolen LED Svetlá - telocvičňa 03. 06. 2016 4998,90
111 14344105 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX

Hraničná 13,

058 01 Poprad

rúra čierna - PV 07. 06. 2016 112,75
112 48071731 TPC Transformátory, s.r.o. Dovalovo 462,  03301 Liptovský Hrádok transformátor - PV 08. 06. 2016 167,58
113 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnost, Hraničná 662/17, 058 01 Poprad voda-škola 08. 06. 2016 357,86
114 36476790 E. D. E. N. - EL MAT, s. r. o. Velické námestie 11/82, 058 01 Poprad elektromateriál - učebňa 14. 06. 2016 68,95
115 00152421 Tatramat, a. s. Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce elektrina - škola, dielne 14. 06. 2016 981,08
116 00152421 Tatramat, a. s Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce stočné 2-5/16, škola 14. 06. 2016 358,52
117 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 831 02 Bratislava telefon Lenovo 10. 06. 2016 29,-
118 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 831 02 Bratislava telefony Lenovo 10. 06. 2016 177,01
119 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 831 02 Bratislava hovory - PV, TV, ZTEČ 10. 06. 2016 96,79
120 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 831 02 Bratislava hovory - PV 10. 06. 2016 11,93
121 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 831 02 Bratislava internet na PV 10. 06. 2016 19,99
122 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 831 02 Bratislava pripojenie ISPIN, Magma 10. 06. 2016 131,45
123 31696571 Elpromont Tatry, s. r. o. Farská 72, 059 92 Huncovce elektropráce - oprava vonkajšieho osvetlenia 14. 06. 2016 969,79
124 00152421 Tatramat, a. s Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce bežná údržba VN a NN rozvodov 14. 06. 2016 58,56
125 36499447 MEGAS trade, s. r. o. Slavkovská 29, 060 01 Kežmarok služby práčovne 14. 06. 2016 33,48
126 31373861 Linde Gas k. s. Odborárska 23, 83102 Bratislava prenájom fliaš na techn.plyny 14. 06. 2016 275,23
127 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 831 02 Bratislava hovory - PV, TV, ZTEČ 15.06.2016 48,01
128 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 831 02 Bratislava hovory - PV 15.06.2016 1,24
129 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 831 02 Bratislava hovory - vedenie 15.06.2016 28,03
130 31595545 Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 02 Bratislava poist. zodp. za škou práv.osôb 15.06.2016 64,50
131 36496529 Storm KK, s. r. o. Toporcerova 625/2, 060 0°Kežmarok PC Intel UNC 15.06.2016 153,-
132 35815256 SPP Mlynské nivy 44/a, 831 03 Bratislava plyn 15.06.2016 4000,-
133 31703186 SOS electronic, s. r. o. Pri prachárni 16, 040 01 Košice elektromat. na TV - zdroje 16. 06. 2016 228,90
134 44932766 TATRAMETAL PP, s. r. o. Teplická cesta 2, 058 01 Poprad mat. na údržbu-internát 17. 06. 2016 30,42
135 26943948 International Education Society Ltd. Horní 729/32, Brno, CZ certifikát IS 22. 06. 2016 1707,-
7054 31563490 Ryba Žilina Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina potraviny 16. 05. 2016 152,97
7055 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 058 59 Poprad Matejovce potraviny 24. 05. 2016 79,92
7056 36461351 VELIČKA, spol. s r. o. Fraňa kráľa 48, 058 01 Poprad Veľká potraviny 17. 05. 2016 61,68
7057 46305718 Masovýroba Dončák, s. r. o. Tatranská 84, 05918 Veľký Slavkov potraviny 25. 05. 2016 122,22
7058 48324931 Marko Tatry s.r.o. Zimná 466/68, 059 51 Spišská Belá potraviny 27. 05. 2016 210,28
7059 44836171 TOP Catering, s. r. o. Rastislavova 3, 040 01 Košice potraviny 31. 05. 2016 367,87
7060 36461351 VELIČKA, spol. s r. o. Fraňa kráľa 48, 058 01 Poprad Veľká potraviny 25. 05. 2016 58,44
7061 46305718 Masovýroba Dončák, s. r. o. Tatranská 84, 05918 Veľký Slavkov potraviny 06. 06. 2016 119,87
7062 36461351 VELIČKA, spol. s r. o. Fraňa kráľa 48, 058 01 Poprad Veľká potraviny 01. 06. 2016 40,25
7063 36373974 HYDINA HOLDING, s. r. o. Priemyselná 4606, 033 01 Liptovský Mikuláš potraviny 10. 06. 2016 25,20
7064 48324931 Marko Tatry s.r.o. Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá potraviny 13. 06. 2016 215,45
7065 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 058 59 Poprad Matejovce potraviny 13. 06. 2016 319,63
7066 36461351 VELIČKA, spol. s r. o. Fraňa kráľa 48, 058 01 Poprad Veľká potraviny 07. 06. 2016 48,47
7067 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 058 59 Poprad Matejovce potraviny 15. 06. 2016 70,03
7068 46305718 Masovýroba Dončák, s. r. o. Tatranská 84, 05918 Veľký Slavkov potraviny 15. 06. 2016 183,26
7069 36461351 VELIČKA, spol. s r. o. Fraňa kráľa 48, 058 01 Poprad Veľká potraviny 15. 06. 2016 55,23
7070 36373974 HYDINA HOLDING, s. r. o. Priemyselná 4606, 033 01 Liptovský Mikuláš potraviny 27. 06. 2016 9,79
7071 46305718 Masovýroba Dončák, s. r. o. Tatranská 84, 05918 Veľký Slavkov potraviny 27. 06. 2016 70,68
7072 31563490 Ryba Žilina, spol. s r. o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina potraviny 27. 06. 2016 31,87
7073 31563490 Ryba Žilina, spol. s r. o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina potraviny 27. 06. 2016 34,22
7074 36461351 VELIČKA, spol. s r. o. Fraňa kráľa 48, 058 01 Poprad Veľká potraviny 29. 06. 2016 77,88
7075 36461351 VELIČKA, spol. s r. o. Fraňa kráľa 48, 058 01 Poprad Veľká potraviny 14. 07. 2016 40,90
7076 48324931 Marko Tatry s.r.o. Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá potraviny 14. 07. 2016 271,36
136 44685874 Jozef Šufliarsky Okružná 2406/39, 960 01 Zvolen montáž a demontáž osvetlenia telocvičňa 20. 06. 2016 2200,-
137 36478790 E. D. E. N. - EL MAT, s. r. o. Teplická 34, 058 01 Poprad mat. na učebňu PV 24. 06. 2016 57,07
138 36444618 Brantner Poprad, s. r. o. Nová 76, 058 01 Poprad likv. kuchyn. odpadu 27. 06. 2016 33,60
139 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Štúrova 7, 04011 Košice kasko poist. vozidiel 27. 06. 2016 88,42
140 31325416 ČSOB Poisťovňa, a. s. Vajnorská 100/B, Bratislava neživotné poistenie 30. 06. 2016 193,80
141 31322051 Union Poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, 82109 Bratislava poistenie majetku - škola, dielne 30. 06. 2016 753,71
142 32871830 Štefan Lutz, DERATA s. p. Tehelňa 1429/8, 059 51 Poprad Matejovce deratizácia školy 01. 07. 2016 295,-
143 31331131 ŠEVT Cementárenská cesta 16, 97405 Banská Bystrica tlačivá - triedna kniha 05. 07. 2016 279,36
144 35701722 Digi Slovakia, s. r. o. Einsteinová 21/3692, 851 01 Bratislava prenájom HDI prístroja - internát 06. 07. 2016 14,40
145 31352324 GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. Mlynské Nivy 58, 851 01 Bratislava elektromat. - učebňa 14. 07. 2016 128,07
146 00152421 Tatramat, a. s. Hlavná 1416/28, 05951 Poprad Matejovce za VN a NN rozvody 14. 07. 2016 47,22
147 36705381 Bytox PP, s. r. o. Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01 Poprad mat. na PV 14. 07. 2016 79,97
148 00152421 Tatramat, a. s. Hlavná 1416/28, 05951 Poprad Matejovce elektrina 14. 07. 2016 787,08
149 47874775 KOVOSPOL PP, s. r. o. Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok mat. na opravy-škola 14. 07. 2016 89,20
150 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, Bratislava tel. hovory PV 16. 07. 2016 11,80
151 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, Bratislava tel. hovory STSEČ 16. 07. 2016 71,22
152 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, Bratislava internet na PV 16. 07. 2016 19,99
153 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, Bratislava pripojenie ISPIN, Magma 16. 07. 2016 131,45
154 36499447 MEGAS trade, s. r. o. Slavkovská 29, 060 01 Kežmarok služby práčovne 14. 07. 2016 60,65
155 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, Bratislava služby mobilnej siete - PV 15. 07. 2016 1,24
156 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, Bratislava služby mobilnej siete - TV, PV, TEČ 15. 07. 2016 59,60
157 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, Bratislava služby mobilnej siete- vedenie 15. 07. 2016 41,66
158 35815256 SPP Mlynské nivy 44/a, 831 03 Bratislava plyn 15. 07. 2016 4000,-
159 26943948 International Education Society Ltd. Horní 729/32,  Brno správny poplatok 15. 07. 2016 145,20
160 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. Janka Alexyho 12,  031 05 Liptovský Mikuláš licenčná zmluva 15. 07. 2016 100,80
161 37110667 Róbert Javorský Autobusová doprava Dostojevského 3311/37, 058 01 Poprad autobusová preprava 21. 07. 2016 420,20
162 44413467 B2B Partner, s. r. o. Šutekova 2, 811 06 Bratislava plastové lavice 22. 07. 2016 462
163 00602311 Asseco Solutions, a. s. Bárdošová 2, 831 01 Bratislava servis ISPIN 22. 07. 2016 387,14
164 31396674 Le Cheque Dejeuner, s. r. o. Vajnorská 32, 831 01 Bratislava dežanerky 25. 07. 2016 963,48
165 36444618 Brantner Nová 76, 058 01 Poprad likvidácia kuchyn. odpadu 27. 07. 2016 34,80
166 36396222 AutoCont SK, a. s. Einsteinova 24, 831 01 Bratislava upgrade Magma 27. 07. 2016 25,49
167 36006912 Verejná informačná služba, spol. s r. o. Janka Alexyho 12, 058 01 Poprad servis SW 29. 07. 2016 64,80

 

168

36855472 QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27, 041 18 Košice úraz. poist. pri preprave mot. vozidlom 04. 08. 2016 68,35
169 32866828 Jaroslav Krajňak, SEGAS Na Letisko 2088, 058 01 Poprad revízie - kotolňa - škola 04. 08. 2016 560,18
170 32866828 Jaroslav Krajňak, SEGAS Na Letisko 2088, 058 01 Poprad revízie -dielne 04. 08. 2016 723,46
171 32866828 Jaroslav Krajňak, SEGAS Na Letisko 2088, 058 01 Poprad revízie - škola 04. 08. 2016 532,75
172 35701722 Digi Slovakia, s. r. o. Einsteinová 21/3692, 851 01 Bratislava prenájom HDI internát 05. 08. 2016 14,40
173 00152421 Tatramat, a. s. Hlavná 1416/28, Poprad Matejovce elektrina 14. 08. 2016 415,93
174 00152421 Tatramat, a. s. Hlavná 1416/28, Poprad Matejovce užívanie rozvodov 14. 08. 2016 24,96
175 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnost, a. s Hraničná 662/1, 058 01 Poprad voda 12. 08. 2016 19,60
176 31373861 Linde Gas k. s. Odborárska 23, 83102 Bratislava nájom plynových fliaš 14. 08. 2016 275,25
177 36396222 AutoCont SK, a. s. Einsteinova 24, 831 01 Bratislava upgrade Magma 14. 08. 2016 193,28
178 36499447 MEGAS trade, s. r. o. Slavkovská 29, 060 01 Kežmarok služby práčovne 14. 08. 2016 40,03
179 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, Bratislava pevná linka - tEČ 16. 08. 2016 69,74
180 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, Bratislava pevná linka - TV 16. 08. 2016 11,80
181 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, Bratislava pripojenie ISPIN, Magma 16. 08. 2016 131,45
182 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, Bratislava internet na PV 16. 08. 2016 26,30
183 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, Bratislava mobilná sieť - vedenie 16. 08. 2016 101,74
184 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, Bratislava mobilná sieť - PV 16. 08. 2016 1,24
185 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, Bratislava mobilná sieť - ZTEČ, ZTV, ZPV 16. 08. 2016 35,95
186 35815256 SPP Mlynské nivy 44/a, Bratislava plyn 15. 08. 2016 4000,-
187 31331131 ŠEVT Cementárenská cesta 16, 97405 Banská Bystrica licencia - školská agenda 18. 08. 2016 491,-
188 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnost, a. s Hraničná 662/17, 058 01 Poprad voda - škola 30. 08. 2016 404,89
189 31649513 Autonova s. r. o. Priemyselný areál Východ 3406,        058 01 Poprad údržba PP070AZ 01. 09. 2016 184,91
190 34131159 CART PRINT, s. r. o. Štúrova 57, 949 01 Nitra tlačivá 01. 09. 2016 115,10
191 35701722 Digi Slovakia, s. r. o. Einsteinová 21/3692, 851 01 Bratislava prenájom HDI prístroja - internát 06. 09. 2016 1,40
192 31675859 Tlačiareň a vydavateľstvo Slza, spol. s r. o. Kukučínova , 058 01 Poprad stravenky žiaci 06. 09. 2016 298,96
193 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnost, a. s Hraničná 662/17, 058 01 Poprad voda dielne 07. 09. 2016 1,31
194 35797924 Yegon, s. r. o. Kopčianská 14, 811 01 Bratislava doména 08. 09. 2016 15,94
195 31595545 Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 02 Bratislava poistenie majetku 13. 09. 2016 64,50
196 00152421 Tatramat, a. s. Hlavná 1416/28, 058 01 Poprad Matejovce užívanie rozvodov 14. 09. 2016 26,33
197 36499447 MEGAS trade, s. r. o. Slavkovská 29, 060 01 Kežmarok služby práčovne 14. 09. 2016 31,8ž
198 44932766 TATRAMETAL PP, s. r. o. Teplická cesta 2, 058 01 Poprad čistiace prostriedky 14. 09. 2016 469,58
199 00152421 Tatramat, a. s. Hlavná 1416/28, 058 01 Poprad Matejovce elektrina 14. 09. 2016 438,83
200 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, Bratislava pevná linka - PV 16.09. 2016 11,80
201 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, Bratislava internet na PV 16.09. 2016 29,32
202 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, Bratislava pripojenie ISPIN, Magma 16.09. 2016 131,45
203 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, Bratislava pevná linka - TEČ 16.09. 2016 55,13
204 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, Bratislava mobilná sieť - ZTEČ, ZPV, ZTV 16.09. 2016 43,54
205 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, Bratislava mobilná sieť -vedenie 16.09. 2016 109,70
206 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, Bratislava internet na PV 16.09. 2016 1,24
207 00152421 Tatramat, a. s. Hlavná 1416/28, 058 01 Poprad Matejovce stočné 14. 09. 2016 405,62
208 35815256 SPP Mlynské nivy 44/a, 83103 Bratislava plyn 15. 09. 2016 4000,-
209 35729040 FaxCopy, a. s. Domkárska 15, 82105 Bratislava kancelárske potreby 20. 09. 2016 110,46
210 31363822 ARES, s. r. o. Banšelova 4, 83101 Bratislava časopisy AJ, NJ 22. 09. 2016 26,80
211 31331131 ŠEVT Cementárenská cesta 16, 97405 Banská Bystrica tlačivá na PV 03. 10. 2016 98,05
212 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Štúrova 7, Košice poistenie vozidiel 01. 10. 2016 88,42
7077 35760532 ATC -JR, s. r. o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov potraviny 06. 09. 2016 367,57
7078 44836171 TOP Catering, s. r. o. Rastislavova 3, 040 01 Košice potraviny 13. 09. 2016 892,18
7079 44836171 TOP Catering, s. r. o. Rastislavova 3, 040 01 Košice potraviny 13. 09. 2016 473,03
7080 46305718 Masovýroba Dončák, s. r. o. Tatranská 84, 05918 Veľký Slavkov potraviny 16. 09. 2016 271,51
7081 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 059 51 Poprad potraviny 16. 09. 2016 274,15
7082 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 059 51 Poprad potraviny 21. 09. 2016 137,67
7083 36461351 VELIČKA, spol. s r. o. Fraňa kráľa 48, Poprad Veľká potraviny 21. 09. 2016 25,80
7084 36461351 VELIČKA, spol. s r. o. Fraňa kráľa 48, Poprad Veľká potraviny 27. 09. 2016 45,34
7085 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o Priemyselná 4947, 059 51 Poprad potraviny 28. 09. 2016 68,63
7086 46305718 Masovýroba Dončák, s. r. o. Tatranská 84, 05918 Veľký Slavkov potraviny 28. 09. 2016 402,38
7087 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o Priemyselná 4947, 059 51 Poprad potraviny 28. 09. 2016 30,53
7088 36373974 HYDINA HOLDING, s. r. o. Priemyselná 4606, 033 01 Liptovský Mikuláš potraviny 28. 09. 2016 27,-
7089 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o Priemyselná 4947, 059 51 Poprad potraviny 12. 10. 2016 210,48
7090 44836171 TOP Catering, s. r. o. Rastislavova 3, 040 01 Košice potraviny 04. 10. 2016 468,02
7091 34144579 AG FOODS SK, s. r. o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok potraviny 05. 10. 2016 501,50
7092 36461351 VELIČKA, spol. s r. o. Fraňa kráľa 48, Poprad Veľká potraviny 28. 09. 2016 36,98
7093 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o Priemyselná 4947, 059 51 Poprad potraviny 11. 10. 2016 35,17
7094 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o Priemyselná 4947, 059 51 Poprad potraviny 11. 10. 2016 53,20
7095 48324931 Marko Tatry s.r.o. Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá potraviny 11. 10. 2016 319,50
7096 46305718 Masovýroba Dončák, s. r. o. Tatranská 84, 05918 Veľký Slavkov potraviny 13. 10. 2016 134,85
213 35674148 BVH, spol. s r. o. Úzka 1,97101 Prievidza školenie práce vo výškach 03. 10. 2016 72,-
214 35674148 BVH, spol. s r. o. Úzka 1,97101 Prievidza periodické prehliadky výstroja 03. 10. 2016 120,-
215 31396674 Le Cheque Dejeuner, s. r. o. Vajnorská 32, 83103 Bratislava dežanerky 05. 10. 2016 326,94
216
  35701722
Digi Slovakia, s. r. o. Einsteinová 21/3692, 851 01 Bratislava prenájom HDI prístroja 06. 10. 2016 14,40
217 31322051 Union Poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, 82109 Bratislava poistenie maj. 14. 10. 2016 70,31
218 31322051 Union Poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, 82109 Bratislava poistenie maj. 14. 10. 2016 107,09
219 00152421 Tatramat a. s Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce elektrina 14. 10. 2016 801,23
220 00152421 Tatramat a. s Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad-Matejovce používanie rozvodov 14. 10. 2016 48,07
221 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava mobilná sieť 15. 10. 2016 110,68
222 31373861 Linde Gas k. s. Odborárska 23, 83102 Bratislava prenájom plyn. fliaš 14. 10. 2016 275,23
223 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 83102 Bratislava pevná linka 16. 10. 2016 87,68
224 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 83102 Bratislava pevná linka 16. 10. 2016 11,82
225 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 83102 Bratislava pripojenie ISPIN, Magma 16. 10. 2016 131,45
226 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 83102 Bratislava internet na PV 16. 10. 2016 29,32
227 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 83102 Bratislava internet na PV 16. 10. 2016 1,24
228 36396222 AutoCont SK, a. s.

Einsteinova 24,

851 01 Bratislava

upgrade Magma 24. 10. 2016 25,49
229 36444618 Brantner Poprad, s. r. o. Nová 76, 058 01 Poprad likv. kuchynského odpadu 25. 10. 2016 33,60
230 36496529 Storm KK, s. r. o. Toporcerova 625/2, 06001 Kežmarok oprava PC 28. 10. 2016 38,80
231 36478790 E. D. E. N. - EL MAT, s. r. o. Teplická 34, 058 01 Poprad elektromateriál na PV 31. 10. 2016 11,44
232 44932766 TATRAMETAL PP, s. r. o.

Teplická cesta 2,

058 01 Poprad

čistiace potreby 28. 10. 2016 77,89
233 36855472 QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27, 041 18 Košice úraz. poist. osôb pri preprave motor. vozidlom 31. 10. 2016 62,35
234 36456756 Tatraglobal, s. r. o. Hraničná 13, 058 01 Poprad čistiace prostriedky 02. 11. 2016 122,48
235 17120128 Ing. Ján Brincko Huncovce 134 školenie, skúšky -spôsobilosť v elektrotechnike 04.11.2016 210,-
236 50314629 HERZ - JH s.r.o. Tomášiková 2502/26, 058 01 Poprad revízie - stanica plynu 04.11.2016 250,-
237 36855472 QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27, 041 18 Košice úraz. poist. osôb 04.11.2016 262,-
238 31322051 Union Poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, 82109 Bratislava poistenie majetku - škola, dielen 04.11.2016 136,15
239 35815256 SPP Mlynské nivy 44/a, 831 03 Bratislava plyn 04.11.2016 4000,-
240 32860153 Marián Rušin, revízie RHP Uherova 2909/25, 05801 Poprad revízie HP 04.11.2016 978,48
241 36396222 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10, 83102 Bratislava služby modilnej siete 07. 11. 2016 41,84
242 26943948 International Education Society Ltd. Horní 729/32, Brno správny poplatok 07. 11. 2016 146,20
243 36475025 KP plus, s. r. o. Mudr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok kancelárske potreby 07. 11. 2016 333,05
244 00602311 Asseco Solutions, a. s. Bárdošová 2, 83101 Bratislava servis ISPIN 07. 11. 2016 387,14
245 35797924 Yegon, s. r. o.

Kopčianská 14,

811 01 Bratislava

prevádzka domény 07. 11. 2016 16,68
246 14344105 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX Hraničná 13, 058 01 Poprad materiál na PV 07. 11. 2016 222,60
7097 36461351 VELIČKA, spol. s r. o. Fraňa kráľa 48, Poprad - Veľká potraviny 07. 10. 2016 116,73
7098 44836171 TOP Catering, s. r. o. Rastislavova 3, 040 01 Košice potraviny 18. 10. 2016 506,51
7099 36461351 VELIČKA, spol. s r. o. Fraňa kráľa 48, Poprad - Veľká potraviny 06. 10. 2016 41,59
7100 31563490 Ryba Žilina, spol. s r. o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina potraviny 24. 10. 2016 316,76
7101 48324931 Marko Tatry s.r.o. Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá potraviny 28. 10. 2016 156,39
7102 44360991 HOPE FAMILY, s. r. o. Priemyselná 4947, 05951 Matejovce potraviny 31. 10. 2016 151,30
7103 46305718 Masovýroba Dončák, s. r. o. Tatranská 84, Veľký Slavkov potraviny 01. 11. 2016 193,92
7104 44836171 TOP Catering, s. r. o. Rastislavova 3, 040 01 Košice potraviny 01. 11. 2016 250,94
7105 44836171 TOP Catering, s. r. o. Rastislavova 3, 040 01 Košice potraviny 01. 11. 2016 410,80
247 35701722 DIGI Slovakia,s.r. o. Einsteinova 21/3692 851 01 Bratislava prenájom prístroja 07.11.2016 14,40
248 36396000 AUTOCONT SK a.s. Einsteinova 24 851 01 Bratislava program MAGMA 07.11.2016 193,28
249 36782009 PP COMP s. r.o. SNP 142, 059 21 Svit tonery 14.11.2016 409,01
250 00152421 TATRAMAT, a.s. Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad užívanie rozvodov 31.10.2016 72,53
251 47874775 KOVOSPOL PP, s.r.o. Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok mateirál 14.11.2016 34,60
252 47874775 KOVOSPOL PP, s. r. o. Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok matriál 14.11.2016 186,10
253 00152421 TATRAMAT a.s. Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad elektrina 14.11.2016 1208,84
254 36499447 MEGAS trade, s.r.o. Slavkovská 29, 060 01 Kežmarok služby práčovne 14.11.2016  38,83
255 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava internet 16.11.2016 1,24
256

35763469

 

Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava telefony 16.11.2016 85,85
257 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava telefony 16.11.2016 11,80
258 35763469 Slovak Teleom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava internet 16.11.2016 29,32
259 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava telefóny 16.11.2016 131,45
260 35763469 Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava mobilné siete 16.11.2016 107,99
261 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava mobilné siete 16.11.2016 42,36
262 44260903 CDXD SLOVAKIA s.r.o. 059 12 Švábovce čistenie kanala 09.11.2016 350,64
263 36476790 E.D.E.N. - EL MAT,s.r.o. Teplická 34, 058 01 Poprad materiál 25.11.2016 150,52
264 00151700 Alianz a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava poistenie vozidiel 25.11.2016 88,42
265     36444618 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, 058 01 Poprad vývoz BRKO 25.11.2016 33,60
7106 36461351 Velička, spol. s.r.o. Fraňa Kráľa 48, 058 01 Poprad potraviny 02.11.2016 46,82
7107 48324931 Marko Tatry s.r.o. Zimná 466/68, 089 01 Spišská Belá potraviny 14.11.2016 129,85
7108 36461351 Velička, spol.s.r.o. Fraňa kráľa 48, 05801 Poprad potraviny 14.11.2016 71,61
7109 44360991 HOPE FAMILY,s.r.o. Prie,yselná 4947, 059 51 Poprad potraviny 14.11.2016 101,90
7110 36461351  Velička, spol.s.r.o. Fraňa Kráľa 48, 05801 Poprad potraviny 23.11.2016 40,09
7111 36461351 Velička, spol. s.r.o. Fraňa Kráľa 48, 058 01 Poprad potraviny 29.11.2016 56,21
7112 48324931 Marko Tatry s. r.o. Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá potraviny 29.11.2016 162,21
7113 31563490 Ryba Žilina, spol.s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina potraviny 30,11.2016 95,81
7114 31563490 Ryba Žilina, spol.s.r.o. Hviezdoslavova 5 010 01 Žilina potraviny 02.12.2016  4,78
7115 36461351 Velička spol.s.r.o. Fraňa Kráľa 48, 058 01 Poprad potraviny 05.12.2016 49,20
7116 46305718 Mäsovýroba Dončák,s.r.o. Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov potraviny 06.12.2016 261,01
7117 46305718 Mäsovýroba Dončák, s.r.o. Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov potraviny 07.12.2016 54,00
7118 31563490 Ryba Žilina, spol.s.r.o. Hviezdoslavova 5 010 01 Žilina potraviny 21.11.2016 227,82
7119 44836171 TOP CATERUNG s.r.o. Rastislavova 3, 040 01 Košice potraviny 22.11.2016 684,46
7120 31563490 Ryba Žilina,spol.s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina potraviny 23.11.2016 30,72
7121 46305718 Mäsovýroba Dončák,s.r.o. Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov potraviny 23.112016 282,74
7122 36461351 Velička spol. s.r.o. Fraňa Kráľa 48, 058 01 Poprad

potraviny

 

07.12.2016 30,43
7123 31563490 Ryba Žilina, spol.s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina potraviny 13.12.2016 111,30
7124 44836171 TOP CATERING s.r.o. Rastislavova 3, 040 01 Košice potraviny 13.12.2016 196,30
7125 31563490 Ryba Žilina,spol. s.r.o. Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina potraviny 13.12.2016 10,28
7126 48324931 Marko Tatry s.r.o. Zimná 466/68, 059 51 Spišská belá potraviny 14.12.2016 108,35
7127 36461351 Velička spol. s.r.o. Fraňa Kráľa 48, 058 01 Poprad potraviny 16.12.2016 79,88
7128 44360991 HOPE FAMILY, s.r.o.

Priemyselná 4947

059 51 Poprad

potraviny 20.12.2016 70,00
7129 46305718 Mäsovýroba Dončák,s.r.o. Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov potraviny 20.12.2016 110,10
7130 36373974 HYDINA HOLDING, s.r.o. Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš potraviny 20.12.2016 15,30
7131 46305718 Mäsovýroba Dončák,s.r.o. Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov potraviny 29.12.2016 28,01
7132 48324931 Marko Tatry s.r.o. Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá potraviny 31.12.2016 246,11
266 36796123 Cyber Technologies,s.r.o. Mládeže 30/2353, 058 01 Poprad oprava tlačiarne 01.12.2016 38,40
267 31331131 ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica tlačivá 02.12.2016 187,20
268 36782009 PP COMP s.r.o. SNP 12, 059 21 Svit tonery 02.12.2016 55,00
269 36631124 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica časopis 05.12.2016 45,00
270 35701722 DIGI SLOVAKIA,s.r.o. Rôntgenova 26, 851 01 Bratislava prenájom satelitu 06.12.2016 14,40
271 32880219 Karol Dudinský Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica materiál 06.12.2016 49,00
272 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava vyúčtovanie plynu 06.12.2016 -8321,48
273 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava záloha na plyn 06.13.2016 4812,73
274 43059678 Miroslav Zoričák Scherfelova 1318/91, 058 01 Poprad výroba skriň 16.11.2016 215,00
275 36517526 TIPA SK, s.r.o. Východná 6968/26, 911 08 Trenčín materiál 16.11.2016 343,78
276 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

 

plyn

 

 

 16.11.2016 4 000,00
277 31595545 Komunálna poisťovňa Horná 82/25, 974 01 Banská Bys poistnie osôb 16.11.2016 61,62
278 36500968 PVS, a.s. Hraničná 662/17, 058 01 Poprad voda 05.12.2016 367,02
279 00152424 TATRAMAT a.s. Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad stočné 09.12.2016 367,68
280 36496529 STORM KK, s.r.o. Toporcerová 625/2, 060 01 Kežmarok oprava PC 09.12.2016 15,00
281 00152424 TATRAMAT a.s. Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad elektrina 14.12.2016 1082,30
282 00152424 TATRAMAT a.s. Hlavná 1415/28, 059 51 Poprad rozvody 14.12.2016 64,94
283 31373861 LINDE GAS k.s. Odborárska 23, 83102 Bratislava plyn.fľaše 14.12.2016 275,23
284 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava mobilné telefóny 15.12.2016 42,88
285 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava mobilné telefóny 15.12.2016 13,68
286 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava internet 17.12.2016 1,24
287 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava internet 16.12.2016 29,32
288 36763469

Slovak Telekom,

 a.s.

Karadžičová 10, 83102 Bratislava telefóny 16.12.2016 94,84
289 36763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava ISPIN, MAGMA 16.12.2016 131,45
290 36763469 Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10, 83102 Bratislava telefóny 16.12.2016 11,80
291 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 83103 Bratislava plyn 15.12.2016 4 000,00
292 36443883 TV Poprad, s.r.o. Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad textová reklama 19.12.2016 50,00
293 44932766 TATRAMETAL PP s.r.o. Teplická cesta 392/12, 058 01 Pop toaletné potreby 21.12.2016 66,96
294 48317021 MAJOTERM s.r.o. Jesenná 3239/11, 058 01 POPRAD revízie 22.12.2016 240,00
295 36380849 Media/ST,s.r.o. Moyzesova 35, 010 01 Žilina časopis 22.12.2016 25,00
296 41349288 Tomáš Hudák Mlynská 723/85, 059 07 Lendák preprava 23.12.2016 220,00
297 36496341 ARCHIMA,s.r.o. Štefánikova 24, 080 01 Prešov proj.dokumentácia 27.12.2016 23640,0
298 36444618 Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, 058 01 Poprad dezinfekcia zbwrnej nádoby 27.12.216 4,00
299 10397464 Peter kučera Komárnická 34, 821 02 Bratislava licencia knihy 27.12.2016 16,80
300 36444618 Brantner Poprad,s.r.o. Nová 76, 058 01 Poprad služby 28.12.2016 23,60
301 36500968 PVS a.s. Hraničná 662/17, 058 01 Poprad voda 30.12.2016 134,52
302 36500968 PVS a.s. Hraničná 662/17, 058 01 Poprad voda 30.12.2016 18,29
303 00152421 TATRAMAT, a.s. Hlavná 1416/28, 05951 Poprad rozvody 03.01.2017 51,74
304 00152421 TATRAMAT, a.s. Hlavná 1416/28, 05951 Poprad elektrina 03.01.2017 655,55
305 00152421 TATRAMAT, a.s. Hlavná 1416/28, 05951 Poprad stočné 03.01.2017 134,77
306 47124547 ORSAG, s.r.o. Partizánska 687/88, 058 01 Poprad dodávka a montáž okien 05.01.2017 70018,00
307 3281830 Štefan Lutz Tehelňa 1429/8, 059 51 Poprad dezinsekcia 05.01.2017 285,00
308 31322051 Union Poisťovňa, a. s. Bajkalská 29/A, Bratislava poistenie majetku 30. 12. 2016 753,70
309 35701722 Digi Slovakia, s. r. o. Einsteinová 21/3692, Bratislava prenájom HDI na INTERNAT 10. 01. 2017 14,40
310 47874775 KOVOSPOL PP, s. r. o. Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok mat. na PV 10. 01. 2017 49,05
311 47874775 KOVOSPOL PP, s. r. o. Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok mat. na opravy 15. 01. 2017 53,62
312 35790253 Petit Press, a. s. Lazaretská 12, 80101 Bratislava inzercia MY noviny Spiša 04. 01. 2017 120,-
313 35763469 Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 80102 Bratislava pevná sieť - dielne 17. 01. 2017 11,80
314 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10 80102 Bratislava pripojenie ISPIN, Magma 17. 01. 2017 131,45
315 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10 80102 Bratislava internet na PV 17. 01. 2017 29,32
316 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10 80102 Bratislava pevná sieť TEČ 17. 01. 2017 91,33
317 36396222 AutoCont SK, a. s. Einsteinova 24, 85101 Bratislava upgrade Magma 14. 01. 2017 193,28
7133 36461351 VELIČKA, spol. s r. o.

Fraňa kráľa 48, 05801 Poprad

potraviny 16. 12. 2016 120,73
7134 36461351 VELIČKA, spol. s r. o. Fraňa kráľa 48, 05801 Poprad potraviny 29. 12. 2016 68,38
7135 36461351 VELIČKA, spol. s r. o. Fraňa kráľa 48, 05801 Poprad potraviny 13. 01. 2017 11,73
318 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10 80102 Bratislava mobilná sieť - zástupcovia 16. 01. 2017 42,37
319 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10 80102 Bratislava mobilná sieť - vedenie 16. 01. 2017 34,27
320 35763469 Slovak Telekom, a. s Karadžičova 10 80102 Bratislava internet na PV 16. 01. 2017 1,24
321 31373861 Linde Gas k. s. Odborárska 23, 83102 Bratislava prenáj. plyn fliaš 14. 01. 2017 139,87
322 36444618 Brantner Poprad, s. r. o. Nová 76, 058 01 Poprad likv. kuchynského odp. 26. 01. 2016 33,6