Objednávky 2012

Upravené: utorok, 8. marec 2016

Zverejňovanie objednávok podľa zákona č.546/2010 Z.z.

marrybend1

Číslo IČO Dodávateľ Adresa dodávateľa Plnenie Vystavené Suma
v €
20/2012 43408753 Jaroslav Just Letná 3479/5, 058 01  Poprad vodoinštalačné práce 10.05.2012 200,--
21/2012 36675911 Práčovňa a čistiareň Tatry, s. r. o. Tatranská Lomnica IV/87, 059 60  Vysoké Tatry pranie prádla 23.05.2012 50,--
22/2012 43414192 Jozef Hromják - HERZ Tomášikova 2502/26, 058 01  Poprad revízie elektro zariadení 13.06.2012 2 200,--
23/2012 44399804 P-ÉČKO, s. r. o. Slavkovská 1772/51, 060 01  Kežmarok nákup materiálu 18.06.2012 150,--
24/2012 35674148 BVH, spol. s r. o. Úzka 1, 971 01  Prievidza revízia materiálu 26.06.2012 100,--
25/2012 36675911 Práčovňa a čistiareň Tatry, s. r. o. Tatranská Lomnica IV/87, 059 60  Vysoké Tatry  pranie prádla 26.06.2012 50,--
26/2012 32871830 Štefan Lutz DERATA s. p. Tehelňa 1429/8, 059 51  Poprad dezinsekciu priestorov škola 04.07.2012 250,--
27/2012 36496529 Storm KK, s. r. o. Hviezdoslavova 17, 060 01  Kežmarok nákup materiálu 04.07.2012 30,--
28/2012 36675911 Práčovňa a čistiareň Tatry, s. r. o. Tatranská Lomnica IV/87, 059 60  Vysoké Tatry pranie prádla 09.07.2012 50,--
29/2012 36486495 Palstav Slovakia, s. r. o. Partizánska 1849, 058 01  Poprad oprava učebne 23.07.2012 2 900,--
30/2012 36675911 Práčovňa a čistiareň Tatry, s. r. o. Tatranská Lomnica IV/87, 059 60  Vysoké Tatry pranie prádla 14.08.2012 50,--
31/2012 45691312 Tlačiareň Kežmarok GG, s. r. o. Priekopa 1589/21, 060 01  Kežmarok tlač stravných lístkov 14.08.2012 100,--
32/2012 37542966 Vladimír Jankovič-Akiva Sládkovičová 19, 050 01  Revúca interaktívny projektor 27.08.2012 800,--
33/2012 36491039 MK -Interiér, s. r. o. Michalská 92, 060 01  Kežmarok nákup materiálu na PV 03.09.2012 600,--
34/2012 14344106 Sillimex-Ing. Jaroslav Silla Hraničná 13, 058 01  Poprad nákup materiálu na PV 03.09.2012 100,--
35/2012 36475025 KP Plus, s. r. o. Mudr. Alexandra 23, 060 01  Kežmarok nákup kancelárskych potrieb 03.09.2012 1 000,--
36/2012 36456756 Tatraglobal, s. r. o. Hraničná 13, 058 01  Poprad nákup čistiacich potrieb 03.09.2012 400,--
37/2012 31396763 Školex, spol. s r. o. Horárska 12, 821 09  Bratislava nákup školských tabúľ 04.09.2012 459,--
38/2012 36675911 Práčovňa a čistiareň Tatry, s. r. o. Tatranská Lomnica IV/87, 059 60  Vysoké Tatry pranie prádla 12.09.2012 50,--
39/2012 31703186 SOS electronic, s. r. o. Pri prachárni 16, 040 01  Košice nákup materiálu na PV 21.09.2012 300,--
40/2012 35716932 Linea SK, s. r. o. Ružinovská 1, 821 02  Bratislava nákup stoličiek na TV 01.10.2012 330,--
41/2012 14344106 Sillimex-Ing. Jaroslav Silla Hraničná 13, 058 01  Poprad nákup materiálu na PV 03.10.2012 100,--
42/2012 46218599 Ziko Holding, s. r. o. Tomášikova 3, 05 01  Revúca nákup pracovných odevov 03.10.2012 180,--
43/2012 31676618 MUAD DIB, k. s. Vajanského 71/3, 058 01  Poprad oprava automatiky v kotolni škola a dielne 08.10.2012 30,--
44/2012 36476790 E.D.E.N. - EL MAT, s. r. o. Velické námestie 1182/ 058 01  Poprad nákup materiálu na PV 09.10.2012 100,--
45/2012 31373861 Linde Gas, k. s. Odborárska 23, 831 02  Bratislava výmena fliaš CO 16.10.2012 200,--
46/2012 36496529 Storm KK, s. r. o. Toporcerova 625/2, 060 01  Kežmarok oprava PC na TV 19.10.2012 20,--
47/2012 32880219 Dudinský Karol Podjavorinskej 3405/22, 058 01  Poprad nákup pracovných odevov 23.10.2012 420,--
48/2012 36569127 QCOMP, s. .r o. Alžbetina 15, 040 01  Košice nákup materiálu na TV 25.10.2012 25,05
49/2012 36443883 TV Poprad, s. r. o. Podtatranská 149/7, 058 01  Poprad textová reklama 30.10.2012 32,--
50/2012 36675911 Práčovňa a čistiareň Tatry, s. r. o. Tatranská Lomnica IV/87, 059 60  Vysoké Tatry pranie prádla 08.11.2012 25,--