Súhrnná správa 2012

Upravené: utorok, 28. apríl 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za I. štvrťrok 2012 obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z.z. § 102 ods. 4.

Uchádzač IČO Predmet zákazky  Cena € Forma
Anton Lichvár 43549594 Oprava dlažby na praktickom vyučovaní 2 441,-- Prieskum trhu, výber 2 ponúk
Le Cheque Dejeuner, s. r. o. 31396674 Nákup DJ 1 995,66 Zmluva 25415
SPP, a. s. 35815256 Vyúčtovanie plynu škola a dielne rok 2011 5 810,04 Zmluva 6300151467
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, február 2012 5 657,-- Zmluva 6300151467
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, marec 2012 5 657,-- Zmluva 6300151467
Tatramat, a. s. 00152421 Za elektrickú energiu škola a dielne, január 2012 1 895,30 Zmluva 1/2012
Tatramat, a. s. 00152421 Za elektrickú energiu škola a dielne, február 2012 1 841,68 Zmluva 1/2012
         

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

 

V Poprade-Matejovciach 10.04.2012

 

Vypracovala: Mgr. Monika Novotná, účtovníčka

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za II. štvrťrok 2012 obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z.z. § 102 ods. 4.

 


 

Uchádzač IČO Predmet zákazky  Cena € Forma
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, apríl 2012 5 657,-- Zmluva 6300151467
Jozef Hromjak, HERZ 43414192 Revízia elektrických spotrebičov počas užívania na objektoch 1 289,10 Prieskum trhu, výber 2 ponúk
Tatramat, a s. 00152421 Za elektrickú energiu škola a dielne, apríl 2012 1 251,30 Zmluva 1/2012
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, máj 2012 5 657,-- Zmluva 6300151467
Tatramat, a. s. 00152421 Za elektrickú energiu škola a dielne, máj 2012 1 025,90 Zmluva 1/2012
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, jún 2012 5 657,-- Zmluva 6300151467
         

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

 

 

V Poprade-Matejovciach 19.07.2012

 

Vypracovala: Mgr. Monika Novotná, účtovníčka

 

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za III. štvrťrok 2012 obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z.z. § 102 ods. 4.

 

 


 

Uchádzač IČO Predmet zákazky  Cena € Forma
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, júl 2012 5 657,-- Zmluva 6300151467
Jozef Hromjak, HERZ 43414192 Odborná prehliadka elektrických zariadení škola 2 689,96 Prieskum trhu, výber 2 ponúk
Tatrametal 44932766 Oprava sociálnych zariadení v dielňach SOŠE 19 991,15 Zákazka s nízkou hodnotou podľa zákona a o verejnom obstarávaní
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, august 2012 5 657,-- Zmluva 6300151467
Palstav 36468495 Oprava učebne ELAB1 na TV 3 724,01 Prieskum trhu, výber 2 ponúk
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, september 2012 5 657,-- Zmluva 6300151467
Tatramat, a. s. 00152421 Za elektrickú energiu škola a dielne, september 2012 1 259,93 Zmluva 1/2012
Ing. Emil Marušiak, EMO 35117052 Preprava osôb Poprad-Vsetín, projekt Leonardo da Vinci 1 100,-- Prieskum trhu, výber 3 ponúk 
         

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

 

 

V Poprade-Matejovciach 16.10.2012

 

Vypracovala: Mgr. Monika Novotná, účtovníčka

 

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za IV. štvrťrok 2012 obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z.z. § 102 ods. 4.

 


Uchádzač IČO Predmet zákazky  Cena € Forma
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, október 2012 5 657,-- Zmluva 6300151467
AVION, letecká agentúra 32874740 Zakúpenie leteniek projekt Comenius 1 432,65 Prieskum trhu, výber 2 ponúk
IPM Solutions 36489441 Za školenie softvéru Creo pre učiteľov 1 440,-- Prieskum trhu, výber 2 ponúk
Tatramat, a. s. 00152421 Za elektrickú energiu škola a dielne, október 2012 1 610,47 Zmluva 1/2012
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, november 2012 5 657,-- Zmluva 6300151467
Tatramat, a. s. 00152421 Za elektrickú energiu škola a dielne, november 2012 1 741,16 Zmluva 1/2012
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, december 2012 5 657,-- Zmluva 6300151467
Tatrametal, s. r. o. 44932766 Oprava sociálnych zariadení na PV 7 000,-- Zákazka s nízkou hodnotou podľa zákona a o verejnom obstarávaní
Milan Fábry 35412739 Za zvárací kurz žiaci SOŠE 3 186,-- Prieskum trhu
Tatramat, a. s. 00152421 Za elektrickú energiu škola a dielne, december 2012 1 530,96 Zmluva 1/2012
         

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

 

V Poprade-Matejovciach 16.01.2013

 

Vypracovala: Mgr. Monika Novotná, účtovníčka