Súhrnná správa 2013

Upravené: utorok, 28. apríl 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za rok 2013.

I. štvrťrok

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za I.štvrťrok 2013 obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z.z. § 102 ods. 4.

Uchádzač IČO Predmet zákazky  Cena € Forma
LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. 31396674 Nákup jedálnych kupónov 2  981,88 Prieskum trhu
Nábytok Prešov 31710174 Nákup postelí na školský internát 1 920,-- Prieskum trhu
SPP, a. s. 35815256 Vyúčtovanie zemného plynu škola a dielne 2 999,55 Zmluva 6300151467
Tatramat, a. s. 00152421 Za elektrickú energiu škola a dielne, január 2013 1 714,73 Zmluva 1/2013
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, február 2013 4 019,-- Zmluva 6300151467
Tatramat, a. s. 00152421 Za elektrickú energiu škola a dielne, február 2013 1 358,72 Zmluva 1/2013
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, marec 2013 5 100,-- Zmluva 6300151467
Tatramat, a. s. 00152421 Za elektrickú energiu škola a dielne, marec 2013 1 513,85 Zmluva 1/2013

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

V Poprade-Matejovciach dňa 19.04.2013

Vypracovala: Mgr. Monika Novotná, účtovníčka

 


II. štvrťrok

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za II.štvrťrok 2013 obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z.z. § 102 ods. 4.

Uchádzač IČO Predmet zákazky  Cena € Forma
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, apríl 2013 5 100,-- Zmluva 6300151467
P-éčko, s. r. o. 44399804 Nákup materiálu (dosák) na PV 1 470,24 Prieskum trhu
Tatramat, a. s. 00152421 Za elektrickú energiu škola a dielne, apríl 2013 1 481,32 Zmluva 1/2013
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, máj 2013 5 100,-- Zmluva 6300151467
Tatramat, a. s. 00152421 Za elektrickú energiu škola a dielne, máj 2013 1 184,64 Zmluva 1/2013
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, jún 2013 5 100,-- Zmluva 6300151467
International Education Society 26943948 Za vystavenie medzinárodných certifikátov 2 389,99 Zmluva o spolupráci
Storm KK, s. r. o. 36496529 Nákup PC 1 044,-- 3 cenové ponuky

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

V Poprade-Matejovciach dňa 18.07.2013

Vypracovala: Mgr. Monika Novotná, účtovníčka

 

III. štvrťrok

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za III.štvrťrok 2013 obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z.z. § 102 ods. 4.

Uchádzač IČO Predmet zákazky  Cena € Forma
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, júl 2013 5 100,-- Zmluva 6300151467
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, august 2013 5 100,-- Zmluva 6300151467
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, september 2013 5 100,-- Zmluva 6300151467
Ing. Emil Marušiak, EMO 35117052 Preprav osôb Poprad-Lipsko a späť projekt LDV 3 300,-- Cenové ponuky
FANUX FA CZ, s. r. o. 25636871 Nákup programu na PV 2 420,-- Zmluva o spolupráci
Tatramat, a. s. 00152421 Za elektrickú energiu škola a dielne, september 2013 1 292,59 Zmluva 1/2013

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

V Poprade-Matejovciach dňa 14.10.2013

Vypracovala: Mgr. Monika Novotná, účtovníčka

 

IV. štvrťrok

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za IV.štvrťrok 2013 obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z.z. § 102 ods. 4.

Uchádzač IČO Predmet zákazky  Cena € Forma
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, október 2013 5 100,-- Zmluva 6300151467
Tatramat, a. s. 00152421 Za elektrickú energiu škola a dielne, október 2013 1 515,62 Zmluva 1/2013
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, november 2013 5 100,-- Zmluva 6300151467
Tatramat, a. s. 00152421 Za elektrickú energiu škola a dielne, november 2013 1 632,16 Zmluva 1/2013
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, december 2013 5 100,-- Zmluva 6300151467
Tatramat, a. s. 00152421 Za elektrickú energiu škola a dielne, december 2013 1 246,48 Zmluva 1/2013

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

V Poprade-Matejovciach dňa 20.01.2014

Vypracovala: Mgr. Monika Novotná, účtovníčka