Súhrnná správa 2014

Upravené: sobota, 9. január 2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za rok 2014.

I. štvrťrok

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za I.štvrťrok 2014 obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z.z. § 102 ods. 4.

Uchádzač IČO Predmet zákazky  Cena bez DPH € Forma
Avion Letecká agentúra 32874740 Za letenky projekt Comenius 1393,51 Objednávka 011/2014
SPP, a. s. 35815256 Vyúčtovanie zemného plynu škola a dielne 4999,68 Zmluva 6300151467
BEPAX, s. r. o. 36680702 Oprava vodovodnej prípojky 1371,75 Objednávka 003/2014
Tatramat, a. s. 00152421 Za elektrickú energiu škola a dielne, január 2014 1234,84 Zmluva 1/2013
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, február 2014 4380,84 Zmluva 6300151467
Tatramat, a. s. 001512421 Za elektrickú energiu škola a dielne, február 2014 1032,36 Zmluva 1/2013
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, marec 2014 4380,84 Zmluva 6300151467
         

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

V Poprade-Matejovciach dňa 16.04.2014

Vypracovala: Mgr. Monika Novotná, účtovníčka

 

 

 


II. štvrťrok

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za II.štvrťrok 2014 obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z.z. § 102 ods. 4.

 

 

Uchádzač IČO Predmet zákazky  Cena bez DPH € Forma
SPP, a. s. 38515256

Záloha za plyn škola a dielne, apríl 2014

 

4380,84 Zmluva 6300151467
SOŠ technická 00891541

Za zvárací kurz - žiaci

 

2100,-- Objednávka č. 36/2014
SPP, a. s. 38515256

Záloha za plyn škola a dielne, máj 2014

 

4380,84 Zmluva 6300151467
SPP, a. s. 35815256

Záloha za plyn škola a dielne, jún 2014

 

4380,84 Zmluva 6300151467
IES 26943948

Za vystavenie medzinárodných certifikátov

 

1350,74 Zmluva 1/2013

 

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

V Poprade-Matejovciach dňa 16.07.2014

Vypracovala: Mgr. Monika Novotná, účtovníčka

 

 

 

III. štvrťrok

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za III.štvrťrok 2014 obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z.z. § 102 ods. 4.

Uchádzač IČO Predmet zákazky  Cena bez DPH € Forma
SPP, a. s. 38515256

Záloha za plyn škola a dielne, júl 2014

 

4380,84 Zmluva 6300151467
TATRAMETAL, s. r. o. 44932766

Oprava fasády na dielňach SOŠE

 

25024,59 Zmluva o dielo 06062014
SPP, a. s. 38515256 Záloha za plyn škola a dielne, august 2014 4380,84

Zmluva 6300151467

SPP, a. s. 38515256

Záloha za plyn škola a dielne, september 2014

 

4380,84 Zmluva 6300151467
         

 

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

V Poprade-Matejovciach dňa 17.10.2014

Vypracovala: Mgr. Monika Novotná, účtovníčka

 

 

IV. štvrťrok

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za IV.štvrťrok 2014 obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z.z. § 102 ods. 4.

Uchádzač IČO Predmet zákazky  Cena bez DPH € Forma
SPP, a. s. 38515256

Záloha za plyn škola a dielne, október 2014

 

4380,84 Zmluva 6300151467
Tatramat, a. s. 00152421

Za elektrickú energiu škola a dielne, október 2014

 

1146,44 Zmluva 01/2013
SPP, a. s. 38515256 Záloha za plyn škola a dielne, november 2014 4380,84

Zmluva 6300151467

Tatramat, a. s. 00152421 Za elektrickú energiu škola a dielne, november 2014 1166,38 Zmluva 01/2013
SPP, a. s. 35815256

Za elektrickú energiu škola a dielne, december 2014

4380,84 6300151467
TATRAMETAL, s. r. o. 44932766 Oprava izieb na školskom internáte 25001,87 Zmluva o dielo 12122014
Ing. Roman Gajdošech 14126729 Za publicitu projektu 2317,85 Zmluva 137/2014/1.1/OPV
Ing. Roman Gajdošech 14126729 Za odborné poradenstvo podľa zmluvy 5966,80 Zmluva 137/2014/1.1/OPV
Ing. Roman Gajdošech 14126729 Za poskytnuté služby podľa zmluvy 1760,-- Zmluva 137/2014/1.1/OPV
Ing. Roman Gajdošech 14126729 Za publicitu projektu 2569,35 Zmluva 137/2014/1.1/OPV
         

 

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

V Poprade-Matejovciach dňa 16.01.2015

Vypracovala: Mgr. Monika Novotná, účtovníčka