Súhrnná správa 2015

Upravené: piatok, 22. január 2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za rok 2015.

I. štvrťrok

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za I.štvrťrok 2015 obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z.z. § 102 ods. 4.

Uchádzač IČO Predmet zákazky  Cena bez DPH € Forma
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, január 2015 2105,-- Zmluva 6300151467
Jozef Hromják 43414192 Revízia elektrických zariadení na PV 1659,06 Objednávka 56/2014
ER-STAVING, s. r. o. 36714941 Za služby verejného obstarávania 1200,-- Objednávka 55/2014
Tatramat, a. s. 00152421 Za elektrickú energiu škola a dielne, január 2015 1243,53 Zmluva 04/2015-TAS-E
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, február 2015 3333,34 Zmluva 6300151467
Mesto Poprad 00326470 Za komunálny odpad škola a dielne 1 315,60 Rozhodnutie č. 319394/2015
Ing. Roman Gajdošech 14126729 Za poskytnuté služby podľa zmluvy 2 200,-- Zmluva 137/2014/1.1/OPV
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, marec 2015 3333,34 Zmluva 6300151467
LIPTONA POPRAD, s. r. o. 36497355 Výmena čerpadiel a príslušenstva v kotolni 1248,76 Objednávka 016/2015
Tatramat, a. s. 00152421 Za elektrickú energiu škola a dielne, marec 2015 1065,34 Zmluva 04/2015-TAS-E
ALLINCLUSIVE TRAVEL, s. r. o. 47485922 Za exkurziu 3603,81 Zmluva 26110130719-205-Z
FaxCopy, a. s. 35729040 Nákup kancelárskych potrieb 3517,92 Zmluva 26110130719-206-Z
         

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

V Poprade-Matejovciach dňa 23.04.2015

Vypracovala: Mgr. Monika Novotná, účtovníčka

 


II. štvrťrok

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za II.štvrťrok 2015 obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z.z. § 102 ods. 4.

 

Uchádzač IČO Predmet zákazky  Cena bez DPH € Forma
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, apríl 2015 3333,34 Zmluva 6300151467
Ing. Roman Gajdošech 14126729 Za poskytnuté služby podľa zmluvy 6199,05 Zmluva 137/2014/1.1/OPV
Ing. Dalibor Hladík 32191391 Nákup spotrebného materiálu a DHM 17225,-- Zmluva 26110130719-209B-Z
Ing. Dalibor Hladík 32191391 Nákup spotrebného materiálu a DHM 15042,33 Zmluva 26110130719-209B-Z
Ing. Dalibor Hladík 32191391 Nákup spotrebného materiálu a DHM 1038,99 Zmluva 26110130719-209B-Z
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, máj 2015 3333,34 Zmluva 6300151467
Ing. Dalibor Hladík 32191391 Nákup materiálu 1370,-- Zmluva 26110130719-209B-Z
ALLINCLUSIVE TRAVEL, s. r. o. 47485922 Za exkurziu 2507,40 Zmluva 26110130719-205-Z
Ing. Dalibor Hladík 32191391 Nákup spotrebného materiálu a DHM 3403,52 Zmluva 26110130719-209B-Z
SOŠ technická 00891541 Za zvárací kurz - žiaci SOŠE 3000,-- Objednávka 026/2015 a 029/2015
Ing. Dalibor Hladík 32191391 Nákup spotrebného materiálu a DHM  2946,-- Zmluva 26110130719-209B-Z
Ing. Dalibor Hladík 32191931 Nákup DHM 7884,40 Zmluva 26110130719-209B-Z
ALLINCLUSIVE TRAVEL, s. r. o. 47485922 Za exkurziu 2145,30 Zmluva 26110130719-205-Z
Ing. Dalibor Hladík 32191931 Nákup DHM 17682,-- Zmluva 26110130719-205B-Z
ALLINCLUSIVE TRAVEL, s. r. o. 47485922 Za školenie 1184,-- Zmluva 26110130719-205-Z
Ing. Dalibor Hladík 32191931 Nákup DHM 14216,27 Zmluva 26110130719-205B-Z
Ing. Dalibor Hladík 32191931 Nákup DHM 4404,-- Zmluva 26110130719-205B-Z
Ing. Dalibor Hladík 32191931 Nákup spotrebného materiálu a DHM 5426,83 Zmluva 26110130719-205B-Z
Ing. Dalibor Hladík 32191931 Nákup DHM 14059,33 Zmluva 26110130719-205B-Z
ALLINCLUSIVE TRAVEL, s. r. o. 47485922 Za školenie 1184,-- Zmluva 26110130719-205-Z
ALLINCLUSIVE TRAVEL, s. r. o. 47485922 Za školenie 1184,-- Zmluva 26110130719-205-Z
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, jún 2015 3333,34 Zmluva 6300151467
ALLINCLUSIVE TRAVEL, s. r. o. 47485922 Za školenie 1184,-- Zmluva 26110130719-205-Z
International Education Society 26943948 Za vystavenie medzinárodných certifikátov 2085,74 Zmluva 01/99
Jozef Hromják 43414112 Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení škola 2689,96 Zmluva 032/2014
ALLINCLUSIVE TRAVEL, s. r. o. 47485922 Za školenie 1070,60 Zmluva 26110130719-205-Z
         

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

V Poprade-Matejovciach dňa 17.07.2015

Vypracovala: Mgr. Monika Novotná, účtovníčka

 


III. štvrťrok

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za III.štvrťrok 2015 obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z.z. § 102 ods. 4.

Uchádzač IČO Predmet zákazky  Cena bez DPH € Forma
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, júl 2015 3333,34 Zmluva 6300151467
ACTE, s. r. o. 46010301 Za školenie 4580,-- Zmluva 26110130719-204-Z
Ing. Roman Gajdošech 14126729 Za poskytované služby podľa zmluvy 1958,70 Zmluva 26110130719-201
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, august 2015 3333,34 Zmluva 6300151467
TATRAMETAL, PP, s. r. o. 44932766 Oprava chodby a schodiska 30000,-- Zmluva o dielo 30122014
Ing. Roman Gajdošech 14126729 Za poskytnuté služby podľa zmluvy 1624,80 Zmluva 26110130719-202
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, september 2015 3333,34 Zmluva 6300151467
ALLINCLUSIVE TRAVEL, s. r. o. 47485922 Za exkurziu 2984,-- Zmluva 26110130719-205-Z
         

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

 

V Poprade-Matejovciach dňa 19.10.2015

Vypracovala: Mgr. Monika Novotná, účtovníčka

 

 

IV. štvrťrok

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za IV.štvrťrok 2015 obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z.z. § 102 ods. 4.

Uchádzač IČO Predmet zákazky  Cena bez DPH € Forma
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne,október 2015 3333,34 Zmluva 6300151467
Tatramat, a. s. 00152421 Za elektriku škola a dielne 1080,87 Zmluva 04/2015-TAS-E
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne, november 2015 3333,34 Zmluva 6300151467
Tatramat, a. s. 00152421 Za elektriku škola a dielne 1068,45 Zmluva 04/2015-TAS-E
SPP, a. s. 35815256 Záloha za plyn škola a dielne 3333,34 Zmluva 6300151467
         

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

 

V Poprade-Matejovciach dňa 21.01.2016

Vypracovala: Mgr. Monika Novotná, účtovníčka