Súhrnná správa 2016

Upravené: streda, 1. február 2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za rok 2016

I. štvrťrok

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za I.štvrťrok 2016 obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z.z. § 102 ods. 4.

Uchádzač IČO Predmet zákazky  Cena bez DPH € Forma
SPP 35815256 zemný plyn 1862 HZ6300151467
Tatramat a. s. 00152421 elektrina 1368,8 HZ04/2015-TAS-E
SPP 35815256 zemný plyn 4000 HZ6300151467
Tatramat a. s 00152421 elektrina 1088,93 HZ04/2015-TAS-E
SPP 35815256 zemný plyn 4000 HZ6300151467
Budzák Ján 30616115 lyžiarský výcvik 6900 tel.obj.3/16
Mesto Poprad   komunálny odpad 1315,6 HZ072/98/2009
Tatramat a. s 00152421 elektrina 1026,86 HZ04/2015-TAS-E
         

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

 

V Poprade-Matejovciach dňa 14. 4. 2016

Vypracovala: Ing. Mária Bendíková účtovníčka

 

 

 

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za rok 2016

 


II. štvrťrok

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za II.štvrťrok 2016 obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z.z. § 102 ods. 4.

Uchádzač IČO Predmet zákazky  Cena bez DPH € Forma
SPP 35815256 zemný plyn 4000,00 HZ6300151467
Stredná odborná škola technická 00891541 kurz zvárania 2400,00 obj. 025/16
Tatramat, a. s. 00152421 elektrina - škola, dielne 1047,66 04/2015-TAS-E
         
         
         
         
         
         

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

 

V Poprade-Matejovciach dňa 1. 7. 2016

Vypracovala: Ing. Mária Bendíková účtovníčka

 

IV. štvrťrok

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € za IV.štvrťrok 2016 obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z.z. § 102 ods. 4.

Uchádzač IČO Predmet zákazky  Cena bez DPH € Forma
ORSAG s.r.o. 47124547 výmena okien - škola 70 018,00 HZ16316
Archima s.r.o.                                          36496341 projektová dokumentácia-projekt ELENA 23 640,00 13/2017
         
         
         
         
         
         
         

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

 

V Poprade-Matejovciach dňa 11. 1. 2017

Vypracovala: Ing. Mária Bendíková účtovníčka