Súhrnná správa 2017

Upravené: piatok, 20. október 2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € za rok 2017

III. štvrťrok

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € za I.štvrťrok 2017obstarávateľa SOŠE, Poprad-Matejovce je vypracovaná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/2011 Z.z. § 102 ods. 4.

>

Uchádzač IČO Predmet zákazky  Cena bez DPH € Forma
TATRAMETAL PP, s. r. o. 44932766 stavebné práce - jedáleň 84130,37 V0
         

Z dôvodu transparentnosti a hospodárneho využívania verejných prostriedkov bol pred obstarávaním prác, tovarov a služieb vykonaný prieskum trhu.

 

 

V Poprade-Matejovciach dňa 14. 10. 2017

Vypracovala: Ing. Mária Bendíková účtovníčka

 

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 € za rok 2017