Profil verejného obstarávateľa 2015

Upravené: pondelok, 23. október 2017

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje SOŠ elektrotechnická, Poprad-Matejovce na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“.

Profil verejného obstarávateľa

V profile obstarávateľa budú uverejňované informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t. j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie. 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická
IČO: 00893102
Sídlo: Poprad-Matejovce
PSČ: 059 51
Číslo: 1400/1
Kontakt: Ing. Mária Liptáková
telefón: +421 52 7731 696
fax: +421 52 7731 617
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Adresa URL: www.sosematej.sk

Požiadavky na verejné obstarávanie

Stredná odborná škola elektrotechnická, ako verejný obstarávateľ, v zmysle Zákona č. 25/2006 Z.z., § 9, odst. 9 zverejňuje zákazky nad 1 000,- € bez DPH v profile, a to tri dni pred jej zadaním nasledovne:

 

P.č. Zadanie zákazky cena
1. Revízie el. zariadení 1 659 €
2. Za služby verejného obstarávania 1 200 €
3. Za poskytnuté služby - projekt 2 200 €
4. Výmena čerpadiel a príslušenstva v kotolni 1 248 €
5. Exkurzia žiakov - projekt 8 732 €
6. Nákup kancelárskych potrieb - projekt 3 517 €
7. Nákup spotrebného tovaru a DHM - projekt 34 675 €
8. Školenie - projekt 6 516 €
9. Vystavenie medzinárodných certifikátov 2 085 €
10. Oprava chodby a schodiska 30 000 €
11. Školenie zamestnancov - projekt 4 580 €
12. Nákup spotrebného materiálu a DHM - projekt 3 403 €
13. Zvárací kurz žiakov 3 000 €
14. Nákup spotrebného materiálu a DHM - projekt 2 946 €
15. Nákup DHM - projekt 7 884 €
16. Odborná prehliadka a skúška el.zariadení 2 690 €
17. Nákup DHM - projekt 55 787 €