Elektrotechnika

Upravené: štvrtok, 13. október 2022

Kód a názov odboru:

2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení

 

Dĺžka štúdia:   2 roky

 

Forma štúdia: externá - diaľková

 

Podmienky na prijatie:

  • výučný list v elektrotechnickom odbore

  • zdravotná spôsobilosť

Doklad o vzdelaní:

  • maturitné vysvedčenie

  • medzinárodný certifikát IES

  • elektrotechnická spôsobilosť podľa Vyhl. 508/2009 Z.Z.

Na stiahnutie - prihláška na štúdium

Súbory:
Prihláška na štúdium

Prihláška je určená pre uchádzačov o externé nadstavbové štúdium alebo o externé štúdium učebného odboru na strednej škole.

Dátum 14. marec Veľkosť súboru 104.72 KB Stiahnuť 487