Naj 2009/2010

Upravené: piatok, 13. december 2013

Štefan MrkvaŠtefan Mrkva bol žiakom V.E triedy študijného odboru mechanik – mechatronik.  Počas celého štúdia pristupoval k školským povinnostiam  zodpovedne a príkladne. V študijnom odbore dosahoval vynikajúce výsledky. Viackrát reprezentoval školu v rôznych súťažiach, v projekte COMENIUS sa zúčastnil stáže v Grécku vo Volose. Je zodpovedný študijný typ  s predpokladom štúdia na Technickej univerzite.