Naj 2012/2013

Upravené: streda, 11. december 2013

Štefan Kubičár bol študentom V.E triedy v päťročnom odbore mechanik - mechatronik. Počas piatich rokov štúdia aktívne pracoval vo funkcii šéfredaktora školského časopisu Nulák, v ktorom pravidelne publikoval úvodníky a tiež ukážky svojej vlastnej básnickej tvorby. Vyhral mnohé školské súťaže v recitovaní a aktívne sa zúčastnil množstva kultúrnych podujatí, organizovaných školou.

Okrem kultúrnej oblasti reprezentoval školu  aj na mnohých technických súťažiach a dosiahol výborné výsledky  v stredoškolskej odbornej činnosti, keď v roku 2013 postúpil do celoštátneho kola. Čo sa týka jeho osobných vlastnosti, bol spoľahlivý, zodpovedný a vždy veľmi nápomocný.