Naj 2014/2015

Upravené: piatok, 4. september 2015

Eduard Verešpej úspešne  ukončil v školskom roku 2014/2015 päťročné štúdium v študijnom odbore mechanik- mechatronik. Počas celého štúdia prospieval  s vyznamenaním pri každej koncoročnej klasifikácii. Aktívne a pravidelne sa zúčastňoval školských aj mimoškolských súťaží.
K jeho najväčším úspechom parí najmä:
- 3. miesto na Celoslovenskej súťaži odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných škôl v odbore mechanik elektrotechnik so zameraním na slaboprúdovú techniku, Liptovský Hrádok 2013
- 1. miesto na Súťaži VSE z oblasti elektrotechniky a energetiky pre študentov druhých ročníkov v stredných odborných škôl, Poprad-Matejovce 2013
-   postup na oblastné kolo SOČ 2015
- 1. miesto  na Strojárskej olympiáde, STU Bratislava 2015, odbor: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Pokračuje v štúdiu  na STU v Bratislave.