Naj 2016/2017

Upravené: štvrtok, 21. december 2017

Denis Skokan ukončil štúdium v šk. roku 2016/2017 na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Poprade Matejovciach. Bol študentom V.C triedy v odbore mechanik – mechatronik.
V priebehu štúdia reprezentoval školu vo viacerých technických súťažiach a v tejto oblasti dosahoval veľmi pekné výsledky.
Najväčší úspech dosiahol v celoslovenskom finále X. ročníka Strojárskej olympiády na STU v Bratislave, kde sa so svojou  prácou Inteligentnej chovnej stanice hydiny v odbore Automatizácia umiestnil na 2. mieste.