Štatút Rady školy

Upravené: pondelok, 4. november 2019

Rada školy je iniciatívnym a poradným  orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly.

Súbory:
Štatút Rady školy

 

Dátum 4. novembe Veľkosť súboru 216.29 KB Stiahnuť 556