14. Erazmus+ 2018

Názov: Rozvoj profesijných kompetencií učiteľov cudzích jazykov

13. Projekt ESF – Elektrotechnici a mechatronici najlepšie pripravení pre prax

Operačný program:  Vzdelávanie

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet SR

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Kód ITMS: 26110130719

Trvanie projektu: 01.03.2014 -30.11.2015

12. Comenius Project 2012-2014

Názov: Priatelia Zeme

11. Leonardo da Vinci 2013

Názov: Prax elektrotechnikov v nemeckých firmách

Zahraničný partner: EUROPA-HAUS LEIPZIG e.V  Nemecko

Počet účastníkov: 10+1

 

10. Projekt - Efektívne pre prax

V rámci rozvojového projektu Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave pre rok 2013 sme vypracovali projekt s názvom Efektívne pre prax.

Termín realizácie projektu: máj – november 2013

9. Leonardo da Vinci 2012

Názov: Rozširovanie zručnosti elektrotechnikov

Zahraničný patrner: TES Vsetín s.r.o, Česká republika

Počet účastníkov: 10+1

8. Leonardo da Vinci 2011

Názov: Nové zručnosti elektrotechnikov za hranicami Slovenska

Zahraničný partner: EUROPA-HAUS LEIPZIG e.V  Nemecko

Počet účastníkov: 10+1

7. Leonardo da Vinci 2010

Názov: Elektropneumatické systémy v praxi mechatronikov

Zahraničný partner: EUROPA-HAUS LEIPZIG e.V  Nemecko

Počet účastníkov: 10+1

6. Comenius Project 2007-2009

Photogallery

Co-ordinating school: SOŠ elektrotechnická Poprad - Matejovce

Partner schools:    Castle School Thornbury  (UK) 

                            1ST SPECIAL SCHOOL  ˝OI KENTAVRI˝  VOLOS  (Greece)

5. Leonardo da Vinci 2007

Názov: Logické elektropneumatické obvody v teórii a praxi budúcich mechatronikov

Zahraničný partner: Zespol szkól ponadgimnazialnich NR. 2, Brzesko PL

Počet účastníkov: 20+2

4. Leonardo da Vinci 2006

Názov: Mechatronické riadiace systémy a robotické pracoviska v teórii a praxi

Zahraničný partner: SPŠ SaE Ústi nad Labem ČR

Počet účastníkov: 15+2

3. Leonardo da Vinci 2005

Názov: Inovácie CNC programov – získať nové know – haw pre rozvíjanie kvality inovácie programovania CNC strojov

Zahraničný partner: ISŠ Zlín ČR

Počet účastníkov: 8+2

2. Leonardo da Vinci 2004

Názov: Nové technológie v strojárskych a elektro odboroch a marketing predajni elektro

Zahraničný partner: ISŠ Valašské Meziříčí ČR

Počet účastníkov: 6+1

1. Leonardo da Vinci 2002

Názov: Inovácia v slaboprúdovej a silnoprúdovej oblasti

Zahraničný partner: Dordrecht Holansko

Počet účastníkov: 15+4