#BeActive

Upravené: streda, 12. október 2022

    Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Tento rok prebehol už 8. ročník, hlavnou témou zostáva výstižné „#BeActive“, ktoré má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne.

Naša škola sa do tejto kampane, ktorá trvala v dňoch od 23.9. do 30.9.2022 zapojila rôznymi športovými aktivitami, či už počas hodín telesnej a športovej výchovy alebo počas prestávok.
Dňa 26.9. sme so žiakmi S. Kubalošom, Reném Rusnákom (I.A) a Markom Brynckom (II.A) boli zaplávať plaveckú štafetu v AquaCity v Poprade. V piatok 30.9. bol deň bez áut, ktorý tento rok nezožal veľký úspech. Dúfame, že budúci rok to už bude lepšie.
Počas celého týždňa prebiehali aj aktivity, ako Športový kvíz, do ktorého sa zapojilo 48 žiakov a zamestnancov školy. Medzi najúspešnejších riešiteľov školy boli za III. ročník Adrián Pitoňák so 100% úspešnosťou, I. ročník Timotej Valluš (90%) a Denis Demák (83%). S pomedzi zamestnancov našej školy najúspešnejšou riešiteľkou bola Katarína Šimková (90%) a Gabriela Mačičáková (70%). Ďalšou neštandardnou aktivitou bolo spojenie Slovenského jazyka a športu – vyhodnotenie najlepších slohových prác žiakov prebehne v mesiaci október.
V rámci aktívnych prestávok bola aktivita Skade ruka, skade noha – počas, ktorej si žiaci precvičili koordináciou pohybov a zároveň rozvíjali obe mozgové hemisféry.
Pre našich štvrtákov – maturantov – bola pripravená špeciálna aktivita, pri príležitosti ich blížiacej sa stužkovej slávnosti. Tanečná príprava pre žiakov IV.A bola v spolupráci so žiačkami Strednej zdravotnej školy z Popradu - príprava nie len na stužkovú ale aj do života. Žiaci a žiačky sa učili zatancovať tance ako waltz a viedenský valčík. Veríme, že svoje schopnosti využijú v deň D čo najlepšie.

Skáčeme pre zdravie je aktivita, do ktorej vkladáme veľké nádeje. Ide o triednu súťaž v znožnom preskoku cez švihadlo, ktorá vyvrcholí školskou súťažou Švihák 2022. Žiaci mali za úlohu vykonať čo najviac preskokov cez švihadlo za 1 minútu. Zatiaľ najlepšími skokanmi na škole sú Samuel Neupauer z IV.C(180/min), Tomáš Zuštiak z I.C (178/min) a Martin Nicholas Vojtovič z II.A (160/min). Najlepší žiaci dostanú možnosť zmerať si svoje sily na školskom kole Šviháka 2022, ktorý bude v tomto roku nultým ročníkom a dúfame, že nie posledným.

Mgr. Jana Bukovinová

z akciez akcie