Finále Školskej ligy

Upravené: pondelok, 4. jún 2018

    Dňa 31.05. 2018 vyvrcholila finálovými zápasmi Školská liga vo futbale. Do súťaže sa počas školského roka zapojili triedne kolektívy I.C,  I.D, II. A, II.C, III.C, IV.A, a IV.C,  kde sa mužstvá stretli v dvoch kolách každý s každým. Celkovo teda malo každé mužstvo odohrať 12 zápasov. Väčšina žiakov brala súťaž veľmi vážne a poctivo sa zúčastňovali každého zápolenia, vyskytla sa aj trieda, ktorá odohrala menej ako polovicu zápasov.

Do záverečných bojov sa teda usilovne prepracovali žiaci I.C, II.A, II.C a III. C. Finále sa odohralo systémom každý s každým 2 krát 20 minút. Chlapci  nastúpili s odhodlaním odovzdať všetky sily a svoje športové umenie, aby získali titul „majstrov“ našej školy v malom futbale.  Najlepšie sa darilo žiakom III. C, ktorí zvíťazili vo všetkých troch zápasoch. Druhé miesto obsadila trieda I.C, tretie miesto patrí žiakom II.A a štvrtí skončili žiaci II.C. O poradí na 2.-4. Mieste rozhodlo skóre, pretože všetky tri mužstvá mali zhodne po 3 body.

Odmenou pre všetkých boli sladkosti a krásne torty za prvé tri miesta. Vyhodnotený bol aj najlepší strelec Daniel Tužák, ktorý si za 32 gólov odniesol na pamiatku športové tričko.

Verím, že táto súťaž mala zmysel, priniesla žiakom uspokojenie a zmysluplné využitie voľného času. Škoda, že sa do súťaže nezapojili aj ostatné triedy. Nech im je tento ročník motiváciou, tak aby v budúcom školskom roku bolo zapojenie tried  100 percentné.

Mgr. Eva Trajčíková

školská ligaškolská ligaškolská liga

školská ligaškolská ligaškolská liga

školská ligaškolská liga