Mechanik - mechatronik

Upravené: štvrtok, 6. október 2022

Kód študijného odboru:   2679 K

Dĺžka štúdia:                    4 roky

Podmienky na prijatie:

  • úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

  • zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia štúdia:

  • maturitná skúška

Doklad o vzdelaní:

  • maturitné vysvedčenie

  • výučný list

  • medzinárodný certifikát IES

  • odborná spôsobilosť podľa Vyhl. 508/2009 Z.Z.

 

Viac o mechatronike...

Učebné plány