Súbory na stiahnutie
Na začiatok Hľadať sťahovania Nahrať súbor
Na začiatok
Počet kategórií: 5
Maturita Súbory: 2


Vnútorné smernice, vzory dokumentácie k praktickej časti odbornej zložky a zoznamy žiakov na ústnu časť MS.

Povinne zverejňované Podkategórie: 19 Súbory: 578

Povinne zverejňované dokumenty na základe príslušných predpisov. Ako aj iné dokumenty súvisiace so zverejňovaním informácií a údajov...

Rôzne Podkategórie: 1 Súbory: 42


Školský časopis a iné dokumenty.

Správy a informácie Súbory: 22

Verejne prístupné správy a informácie.

ŠKVP Podkategórie: 4 Súbory: 17

Školské vzdelávacie programy.