Potravinová zbierka

Upravené: štvrtok, 20. október 2022

Organizácia spojených národov vyhlásila 17. október za Svetový deň boja proti chudobe. Chudoba je totiž jedným z najrozšírenejších sociálnych problémov na celom svete, vyspelé európske krajiny nevynímajúc. Chudoba negatívne vplýva nielen na ekonomickú budúcnosť krajiny, ale má dopad aj na duševné a sociálne zdravie rodiny ako takej. Nemožno individualizovať a viniť jedinca zato, v akej situácii sa nachádza.

Už po druhýkrát bola pri príležitosti tohto významného dňa vyhlásená potravinová zbierka, ktorá prebiehala vo vestibule našej školy. Vyzbierané potraviny sme so žiakmi 3.C triedy odniesli  rodinám do Centra sociálnych služieb - Domov pod Tatrami, ktorý sa nachádza vo Svite.

Poznáte ten skvelý pocit, keď pomôžete niekomu, kto to naozaj potrebuje? Tí, čo darovali, určite ho zažili a sme radi, že sme aj takouto formou niekomu pomohli.

Ing. Ján Gemza

z akciez akciez akcie