Dejepisná exkurzia

Upravené: pondelok, 24. október 2022

20.10.2022 sme absolvovali exkurziu po historických  pamiatkach  mesta Kežmarok. Počas tejto exkurzie sme navštívili veľa pamiatok ako napríklad: Reduta, Klietka hanby, Radnica, Nový evanjelický kostol, Katov dom, Gréckokatolícky chrám. Okrem toho štatút stredovekého kráľovského mesta Kežmarok bolo cítiť na starobylom námestí na každom kroku. Naozaj bolo čo obdivovať. Keď človek ide len tak  s rodinou na nákupy, neuvedomuje si, aké historicky významné je toto infraštruktúrou nie veľmi slávne mestečko.

Pri každej z vyššie spomínaných pamiatok sme sa zastavili, prečítali niekoľko informácií, ktoré sme si mali zapamätať. Totižto na konci nášho historického výletu po vzácnych architektonických skvostoch plných tajomných udalostí nás očakával test.
      Naším ústredným bodom bol však Kežmarský hrad, kde prehliadka trvala niečo okolo hodiny miestneho času. A bolo čo obzerať. Pred nami sa rozprestreli dejiny našich predkov, ktorí vytvárali stáročnú históriu tohto mesta. Upútali nás sochy hradnej pani a hradného pána oblečených v dobových kostýmoch. Dokonca sme videli aj dobovo zariadené interiéry, z ktorých sme mohli usúdiť, ako sa starali hradní páni o estetizáciu prostredia, v akom prepychu žili a akému umeniu sa venovali.   
     Osobne ma najviac zaujali muzeálne  expozície od historických zbraní, cez lekárstvo a architektonický vývoj stavby hradu. Strašidelne pôsobila  hladomorňa, kde nechávali odsúdených umrieť od hladu (strašná smrť) a monumentálne boli hradby alebo obranné veže.
Ako som spomínal, na záver našej exkurzie sme si preverili  vedomosti, ktoré sme nadobudli na tejto exkurzii záverečným testom úplne romanticky, pod nádhernou modrou oblohou, ešte teplým slniečkom, na lavičkách pred Kežmarským hradom. Výsledky testov preukázali, že sme všetci dávali pozor a poznatky získané na exkurzii môžeme využiť na hodinách dejepisu pri ústnych alebo písomných odpovediach.

René Rusnák 1.A

z exkurziez exkurziez exkurzie

z exkurziez exkurziez exkurzie

z exkurziez exkurziez exkurzie

z exkurziez exkurziez exkurzie

z exkurziez exkurziez exkurzie