Mechanik elektrotechnik

Upravené: štvrtok, 6. október 2022

Kód študijného odboru:   2697 K

Dĺžka štúdia:                    4 roky

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Upravené: štvrtok, 6. október 2022

Kód študijného odboru:   2426 K  

Dĺžka štúdia:                    4 roky

Mechanik - mechatronik

Upravené: štvrtok, 6. október 2022

Kód študijného odboru:   2679 K

Dĺžka štúdia:                    4 roky

Elektrotechnika

Upravené: štvrtok, 13. október 2022

Kód a názov odboru:

2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení

 

Dĺžka štúdia:   2 roky

 

Forma štúdia: externá - diaľková

 

Podmienky na prijatie:

  • výučný list v elektrotechnickom odbore

  • zdravotná spôsobilosť

Doklad o vzdelaní:

  • maturitné vysvedčenie

  • medzinárodný certifikát IES

  • elektrotechnická spôsobilosť podľa Vyhl. 508/2009 Z.Z.

Na stiahnutie - prihláška na štúdium

Súbory:
Prihláška na štúdium

Prihláška je určená pre uchádzačov o externé nadstavbové štúdium alebo o externé štúdium učebného odboru na strednej škole.

Dátum 14. marec Veľkosť súboru 104.72 KB Stiahnuť 477

Elektromechanik

Upravené: štvrtok, 6. október 2022

 

Kód učebného odboru:            2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika - viac info...

                                                2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika - viac info...

Dĺžka štúdia:                            3 roky

 

Podmienky na prijatie:

  • ukončenie 9. ročníka ZŠ

  • zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia štúdia:

  • záverečná skúška

Doklad o vzdelaní:

  • výučný list

  • elektrotechnická spôsobilosť podľa Vyhl. 508/2009 Z.Z.

 

Po úspešnom ukončení je možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu dennou formou.

 

Učebné plány

 

Na stiahnutie - prihláška na externé štúdium 2-ročné

 

Prihláška na štúdium

Prihláška je určená pre uchádzačov o externé nadstavbové štúdium alebo o externé štúdium učebného odboru na strednej škole.

Dátum 14. marec Veľkosť súboru 104.72 KB Stiahnuť 477