Elektromechanik

Upravené: štvrtok, 6. október 2022

 

Kód učebného odboru:            2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika - viac info...

                                                2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika - viac info...

Dĺžka štúdia:                            3 roky

 

Podmienky na prijatie:

  • ukončenie 9. ročníka ZŠ

  • zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia štúdia:

  • záverečná skúška

Doklad o vzdelaní:

  • výučný list

  • elektrotechnická spôsobilosť podľa Vyhl. 508/2009 Z.Z.

 

Po úspešnom ukončení je možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu dennou formou.

 

Učebné plány

 

Na stiahnutie - prihláška na externé štúdium 2-ročné

 

Súbory:
Prihláška na štúdium

Prihláška je určená pre uchádzačov o externé nadstavbové štúdium alebo o externé štúdium učebného odboru na strednej škole.

Dátum 14. marec Veľkosť súboru 104.72 KB Stiahnuť 480