Upravené: štvrtok, 13. september 2018

výchovné poradenstvo

 

Výchovná poradkyňa: Mgr. Andrea Vaverčáková

Konzultačné hodiny (kabinet VP):

pondelok 8:30 - 9:15 hod

streda 13:15 - 14:15 hod

 

Individuálne poradenstvo podľa potreby každý deň cez prestávky alebo po vzájomnej dohode.

Kontakt:  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

tel.: 052 / 7731696

 

 

 

 

Výchovný poradca:

  • sleduje výchovno-vzdelávacie problémy žiakov
  • pozornosť venuje slabo prospievajúcim žiakom, ako aj nadaným žiakom
  • spolupracuje s triednymi učiteľmi a vedením školy
  • poskytuje pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu – rodičom detí s vývinovými poruchami učenia, pedagógom
  • poskytuje konzultácie žiakom školy a ich zákonným zástupcom v otázkach výchovy,  vzdelávania a profesijnej orientácie
  • sprostredkúva prepojenie medzi školou, poradenskými pracovníkmi a inými odbornými zariadeniami
  • potvrdí a pomáha žiakom pri vyplňovaní prihlášky na vysokú školu