Naj 2016/2017

Upravené: štvrtok, 21. december 2017

Denis Skokan ukončil štúdium v šk. roku 2016/2017 na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Poprade Matejovciach. Bol študentom V.C triedy v odbore mechanik – mechatronik.
V priebehu štúdia reprezentoval školu vo viacerých technických súťažiach a v tejto oblasti dosahoval veľmi pekné výsledky.
Najväčší úspech dosiahol v celoslovenskom finále X. ročníka Strojárskej olympiády na STU v Bratislave, kde sa so svojou  prácou Inteligentnej chovnej stanice hydiny v odbore Automatizácia umiestnil na 2. mieste.

Naj 2015/2016

Upravené: štvrtok, 20. október 2016

Andrej Džadoň ukončil štúdium v školskom roku 2015/2016 v študijnom odbore mechanik elektrotechnik so zameraním na  informačné technológie. Okrem štúdia sa venoval aj športu. V školskom roku 2014/2015 obsadil na krajských majstrovstvách v atletike v behu na 100m 3. miesto.
V školskom roku 2015/2016 sa stal najúspešnejším športovcom Okresného kola v atletike, keď vyhral beh na 100 m , skok do diaľky a veľkou mierou prispel k prvenstvu v štafete 4x60 m. Vo futsalových a futbalových zápasoch vždy patril k oporám mužstva.                     
V historickej tabuľke rekordov školy  mu patrí:
1. miesto v behu na 100 m s časom 11,4s,
3. miesto v behu na 50 m – 6,35s a
3. miesto skoku do diaľky s výkonom 560 cm.
V spomienkach u spolužiakov a učiteľov neostane však len ako úspešný športovec, ale aj ako veľmi dobrý a slušný žiak.
Počas celého štúdia pristupoval k povinnostiam zodpovedne. Jeho študijné výsledky boli veľmi dobré.

Naj 2014/2015

Upravené: piatok, 4. september 2015

Eduard Verešpej úspešne  ukončil v školskom roku 2014/2015 päťročné štúdium v študijnom odbore mechanik- mechatronik. Počas celého štúdia prospieval  s vyznamenaním pri každej koncoročnej klasifikácii. Aktívne a pravidelne sa zúčastňoval školských aj mimoškolských súťaží.
K jeho najväčším úspechom parí najmä:
- 3. miesto na Celoslovenskej súťaži odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných škôl v odbore mechanik elektrotechnik so zameraním na slaboprúdovú techniku, Liptovský Hrádok 2013
- 1. miesto na Súťaži VSE z oblasti elektrotechniky a energetiky pre študentov druhých ročníkov v stredných odborných škôl, Poprad-Matejovce 2013
-   postup na oblastné kolo SOČ 2015
- 1. miesto  na Strojárskej olympiáde, STU Bratislava 2015, odbor: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Pokračuje v štúdiu  na STU v Bratislave.

Naj 2013/2014

Upravené: štvrtok, 11. september 2014

Michal Biskup ukončil v školskom roku 2013/2014 päťročné štúdium v študijnom odbore mechanik- mechatronik. Počas celého štúdia dosahoval  výborný prospech a mal vzornú dochádzku. K školským povinnostiam pristupoval zodpovedne. 

Zúčastnil sa celoslovenského finále Strojárskej olympiády v Bratislave. Je zanietený športovec a školu reprezentoval na medzinárodnom turnaji vo futbale v Poľsku. Prispieval aj do školského časopisu Nulák.

Naj 2012/2013

Upravené: streda, 11. december 2013

Štefan Kubičár bol študentom V.E triedy v päťročnom odbore mechanik - mechatronik. Počas piatich rokov štúdia aktívne pracoval vo funkcii šéfredaktora školského časopisu Nulák, v ktorom pravidelne publikoval úvodníky a tiež ukážky svojej vlastnej básnickej tvorby. Vyhral mnohé školské súťaže v recitovaní a aktívne sa zúčastnil množstva kultúrnych podujatí, organizovaných školou.

Okrem kultúrnej oblasti reprezentoval školu  aj na mnohých technických súťažiach a dosiahol výborné výsledky  v stredoškolskej odbornej činnosti, keď v roku 2013 postúpil do celoštátneho kola. Čo sa týka jeho osobných vlastnosti, bol spoľahlivý, zodpovedný a vždy veľmi nápomocný.

Naj 2011/2012

Upravené: piatok, 13. december 2013

Jozef VolákJozef Volák bol žiakom IV. B triedy. Najskôr študoval v učebnom odbore elektromechanik so zameraním na úžitkovú techniku a následne pokračoval v štúdiu v študijnom odbore mechanik v elektrotechnike so zameraním na spotrebnú elektrotechniku. Svoje povinnosti si počas štúdia plnil zodpovedne a získané vedomosti sa snažil aplikovať v rôznych súťažiach, ktorých sa počas štúdia zúčastnil.

Od roku 2007 až do roku 2012 sa pravidelne zúčastňoval súťaže Matematický klokan, Hviezdoslavov Kubín, súťaže družstiev prvej pomoci aj prehliadok prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Medzi jeho najväčšie úspechy však patria umiestnenia a ocenenia z tímových súťaži VSE a.s., v ktorých obsadil v minulom šk. roku 2. miesto a v tomto šk. roku 5. miesto.

Naj 2010/2011

Upravené: piatok, 13. december 2013

Jaroslav MačákJaroslav Mačák bol študentom V.E triedy študijného odboru mechanik – mechatronik. Počas celého štúdia pristupoval k povinnostiam zodpovedne a príkladne. Je zanietený pre odbor, ktorý študoval a reprezentoval školu v rôznych odborných súťažiach. V súťaži vyhlásenej Východoslovenskou energetikou, a.s. navrhnúť a zostrojiť funkčný model nabíjacej stanice elektromobilu sa umiestnil na 8. mieste. Zúčastnil sa aj na krajskom kole SOČ. Na celoslovenskom kole Strojárskej olympiády na Strojárskej fakulte v získal  3. miesto.

Naj 2009/2010

Upravené: piatok, 13. december 2013

Štefan MrkvaŠtefan Mrkva bol žiakom V.E triedy študijného odboru mechanik – mechatronik.  Počas celého štúdia pristupoval k školským povinnostiam  zodpovedne a príkladne. V študijnom odbore dosahoval vynikajúce výsledky. Viackrát reprezentoval školu v rôznych súťažiach, v projekte COMENIUS sa zúčastnil stáže v Grécku vo Volose. Je zodpovedný študijný typ  s predpokladom štúdia na Technickej univerzite.

Naj 2008/2009

Upravené: piatok, 13. december 2013

Ľuboš SvitaňĽuboš Svitaň bol žiakom 4. ročníka  študijného odboru mechanik v strojárstve so zameraním na číslicovo riadené stroje. Počas štúdia dosahoval výborný prospech so vzornou dochádzkou. Je zanietený pre odbor, ktorý študuje a reprezentoval školu v rôznych odborných  súťažiach. V SOČ sa na krajskom kole umiestnil na 4. mieste, v krajskom kole súťaže – Zenit v strojárstve sa umiestnil tiež na 4. mieste a školu reprezentoval aj na celoslovenskom kole v Strojárskej olympiáde.