Naj 2015/2016

Upravené: štvrtok, 20. október 2016

Andrej Džadoň ukončil štúdium v školskom roku 2015/2016 v študijnom odbore mechanik elektrotechnik so zameraním na  informačné technológie. Okrem štúdia sa venoval aj športu. V školskom roku 2014/2015 obsadil na krajských majstrovstvách v atletike v behu na 100m 3. miesto.
V školskom roku 2015/2016 sa stal najúspešnejším športovcom Okresného kola v atletike, keď vyhral beh na 100 m , skok do diaľky a veľkou mierou prispel k prvenstvu v štafete 4x60 m. Vo futsalových a futbalových zápasoch vždy patril k oporám mužstva.                     
V historickej tabuľke rekordov školy  mu patrí:
1. miesto v behu na 100 m s časom 11,4s,
3. miesto v behu na 50 m – 6,35s a
3. miesto skoku do diaľky s výkonom 560 cm.
V spomienkach u spolužiakov a učiteľov neostane však len ako úspešný športovec, ale aj ako veľmi dobrý a slušný žiak.
Počas celého štúdia pristupoval k povinnostiam zodpovedne. Jeho študijné výsledky boli veľmi dobré.