Každý človek určite rád sníva, od života očakáva len to najkrajšie a najlepšie. Aj snom novovytvorenej  redakčnej rady bolo obnoviť školský časopis začiatkom školského roka 2009/2010, čo sa nám aj podarilo a svetlo sveta v priebehu novembra až januára uzreli tri čísla časopisu Nulák.

Život v našej škole naberal rýchle obrátky a vytváral  možnosti, ako sa posúvať dopredu. Školské akcie, ktoré sa uskutočnili, úspešní žiaci, ktorých sme  chceli zviditeľniť, tradície, ktoré nám ostávajú vryté v spomienkach, aktuálne dianie v spoločnosti a v našej škole, rubriky „nezabudnuteľné,“ kde sa aj po rokoch nájdu naši stužkári, študentské cesty a zážitky, ohlasy čitateľov na pálčivé témy, tajničky, úvahy, komentáre, reportáže, básne, ilustrácie , to všetko nájdete, keď si kliknete na jednotlivé čísla.

Veľakrát si povieme, že keby sme nejakú vec  mohli urobiť ešte raz, urobíme ju úplne inak, lepšie a bez chýb. Veď nie nadarmo sa hovorí, že človek sa učí na vlastných chybách. Preto snahou redakčnej rady bude časopis neustále vylepšovať a zdokonaľovať. Dúfame, že aj ostatní žiaci školy, ktorí ešte stále váhajú alebo majú zábrany, sa k nám pripoja a svojimi nápadmi, príspevkami nás pobavia a rozosmejú, ale aj poučia a oboznámia s tým, čo majú na srdci a na jazyku.

Školský časopis spoločne tvorme, radi ho čítajme a na nové číslo sa vždy tešme a radujme, čoskoro tu bude zas.


Ročník

2009

Ročník

2010

Ročník

2011

Ročník

2012

Ročník

2013

Ročník

2014

Ročník

2015

Ročník

2016

Ročník

2017

Ročník

2018

1/09 1/10 1/11 4/12 7/13 9/14 12/15 1/16 1/17 1/18
2/09 2/10 2/11 5/12 8/13 10/14  13/15 2/16 2/17 2/18
  3/10 3/11 6/12   11/14   3/16 3/17 3/18

Ročník

2019

Ročník

2020

Ročník

2021   

  Ročník

  2022          

                                                                                                 
1/19 1/20 1/21 1/22            
2/19 2/20 2/21 2/22            
3/19                  

 

Časopis Nulák č. 2/2022

Upravené: utorok, 5. júl 2022

Z editoriálu:

Volám sa Jakub a ako nový šéfredaktor sa vám prvýkrát prihováram. Smolím tieto vety pomaly ale isto a musím konštatovať, že rok ktorý uplynul, bol zaujímavý nielen novým prostredím, novými učiteľmi a odbornými predmetmi, ale aj tým, že sme sa pomaly, ale isto preorientovali na prezenčné vyučovanie, aj keď... Veď viete, ako prebiehal prvý polrok, občas tak a občas inak, podľa pandemickej situácie na Slovensku.

Časopis Nulák č. 1/2022

Upravené: utorok, 12. apríl 2022

Z editoriálu:
        Niekoľko pár týždňov ubehlo od vydania časopisu a naša škola konečne žije životom žiakov, ktorí sa reálne premávajú po chodbách, usádzajú sa na svoje miesta, aby si užili prezenčnú výučbu plnými dúškami. Nie vždy sú to pozitívne pocity, lebo anonymita úmyselná alebo neúmyselná pominula a tiež tie písomky, no, ufff, on-line boli ľahšie zvládnuteľné.

Časopis Nulák č. 2/2021

Upravené: streda, 8. december 2021

Milí čitatelia!
        V tento predvianočný čas vám predstavujeme prvé číslo časopisu Nulák v školskom roku 2021/22. Prinášame informácie z diania v škole počas septembrových a októbrových dní, kedy všetko ako tak fungovalo, korona nás obchádzala a my sme sa mohli učiť, stretávať v kolektíve s kamarátmi, vidieť sa, počuť sa, hľadieť si do očí, smiať sa či smútiť a zdieľať navzájom svoje pocity, i keď s rúškami na nose a dosť často aj pod nosom. No vírus prišiel raz,  a potom zas a zas, a karanténa opätovne hodila žiakov do tak dobre známeho on-line priestoru, čo mnohým vyhovovalo alebo aj nie!

Časopis Nulák č. 1/2021

Upravené: streda, 9. jún 2021

Psst, počuješ to? Pýtaš sa čo? No predsa všetky tie zvuky voľnosti, ktoré sa už neúprosne prebíjajú cez okná, skrz všetky škáry ti vnikajú do hlavy, do mysle, a ty sa už nevieš sústrediť na nič iné, iba na to, že koniec školského roka už je za rohom. Koniec je však aj v inom slova zmysle. Koniec môjho šéfredaktorovania a posledného čísla časopisu v mojej réžii. A tak v ňom spomínam. Spomínam na všetko, čo som zažil a častokrát, môžem smelo povedať, zážitky to boli až dobrodružné. Ste zvedaví? Čítajte a dozviete sa!

Časopis Nulák Covid 19-2/2020

Upravené: streda, 9. jún 2021

„Vypíname krajinu!“ hlásia médiá. Vianoce 2020, poznačené hrozbou koronavírusu, ktorá nás už kvári od jari a niet jej konca, sú tu. Hľadáme zmiernenie opatrení, aby mohli blízki sadnúť spolu k štedrovečernému stolu,  sme inšpirovaní Veľkou Britániou, no z noci na deň, zo dňa na noc prichádzajú nové Jóbove zvesti o novej mutácii koronavírusu ešte rýchlejšie šíriacom sa ako v predošlom prípade a to práve v Anglicku, ktorým sme sa tak chceli inšpirovať.

Časopis Nulák Covid 19-1/2020

Upravené: streda, 9. jún 2021

Školský rok sa nám pomaly blíži ku koncu, a tak aj napriek ťažkej situácií a neľahkým podmienkam  sme sa v on line prostredí rozhodli dať dokopy náš školský časopis, ktorý má prívlastok  odborného pomenovania celosvetovej pandémie, zodpovednej za naše prikovanie k počítačom, mobilom  a iným podporným prostriedkom, ktoré umožňovali špecifické vzdelávanie, o akom sa nám predtým ani len nesnívalo.

Časopis Nulák č. 3/2019

Upravené: pondelok, 16. december 2019

Z editoriálu  nového čísla časopisu Nulák:
Školský rok je v plnom prúde, a tak, samozrejme, nemôžeme zaostávať. Spojili sme hlavy do- hromady, poriadne zamakali a teraz v rukách držíš prvé oficiálne číslo Nuláka v tomto školskom roku.  Naši žiaci robia naozaj veľké množstvo aktivít, ktorými sa môžu hrdo pýšiť. A keďže nezaháľali a rovno od septembra poctivo dreli, máme o čom písať.

Časopis Nulák č. 2/2019

Upravené: streda, 26. jún 2019

Od septembra ubehol už nejaký ten piatok, konkrétne skoro desať mesiacov, čo znamená, že naše trápenie v školských laviciach sa blíži ku koncu a s ním prichádza aj posledné tohtoročné číslo Nuláka. Treba podotknúť, že záver roka bol zaujímavými udalosťami a aktivitami našich študentov priam nabitý. Najdôležitejšou udalosťou však boli ústne maturitné skúšky posledný májový týždeň, a preto chcem všetkým štvrtákom zagratulovať k ich úspešnému zvládnutiu.

Časopis Nulák č. 1/2019

Upravené: piatok, 5. apríl 2019

Chcete vedieť niečo o bankovkách? Chcete sa pozrieť do Panamy  na stretnutie mládeže celého sveta? Zabudli ste, čo všetko sa udialo na škole a mimo nej? Neviete nič o medializovanej relácii RTVS „Najväčší Slovák?!“ Zoberte náš časopis do rúk alebo si otvorte webovú stránku a čítajte. Čítajte nové číslo časopisu Nulák od začiatku do konca a dozviete sa ešte oveľa viac, ako som v úvode predostrel.

Časopis Nulák č. 3/2018

Upravené: streda, 19. december 2018

Rok 2018/2019! Čo nás čaká a čo nás neminie? Otázka zásadná a z prvej časti už aj zodpovedaná na stránkach nášho časopisu v správičkách, ktoré vám môžu pripomenúť chvíle strávené mimo školy na rôznych exkurziách, študijných pobytoch alebo športových súťažiach.