Časopis Nulák č. 1/2022

Upravené: utorok, 12. apríl 2022

Z editoriálu:
        Niekoľko pár týždňov ubehlo od vydania časopisu a naša škola konečne žije životom žiakov, ktorí sa reálne premávajú po chodbách, usádzajú sa na svoje miesta, aby si užili prezenčnú výučbu plnými dúškami. Nie vždy sú to pozitívne pocity, lebo anonymita úmyselná alebo neúmyselná pominula a tiež tie písomky, no, ufff, on-line boli ľahšie zvládnuteľné.

Vedia o tom svoje terajší maturanti prekonajúc v marcových dňoch tortúru externej a internej časti maturitnej skúšky z materinského a cudzích jazykov. Nuž čas ukáže, ako sa s tým popasovali a buď prinesú radosť a úspech pred ústnymi, alebo ostanú len oči pre plač. O to viac sa bude musieť zabrať na ústnej časti maturitnej skúšky, aby regulárne ukončenie školy bolo vo všetkej sláve a cti aj po ťažkých časoch nekončiacich pandemických vĺn.

Aj naši prváci sa už oťukali, poznajú sa a teraz máme príležitosť prostredníctvom stránok časopisu ich bližšie spoznať aj my. Predstavia nám, čo ich baví, poradia, potešia, pobavia. K tomu treba len jedno, prečítať si nasledujúce číslo.
     Je to číslo výnimočné, lebo sa lúči so skvelým človekom a naším grafikom, Petrom Regešom, jedným z tých, ktorí dosiahli bránu dospelosti a tento rok opustia našu školu idúc za svojím snom a životným cieľom ďalej.
      Ďakujeme Petrovi za pekné grafické dielo, ktoré nám navždy zanechal v elektronickej aj printovej podobe.
      Na záver spolupráce sme sa ho opýtali, čo by odkázal spolužiakom: „Čo sa týka časopisu, poviem len jedno. Vážte si ho, pretože jeho tvorba zahŕňa veľké množstvo práce a času, ktorý musia všetci zainteresovaní časopisu venovať. Samozrejme, žolík je veľké lákadlo na zakúpenie časopisu, avšak čítajte ho, prosím. Dozviete sa veľa o svojich spolužiakoch, o dianí v našej škole či mimo nej a hlavne, podporíte tvorcov v ich záslužnej činnosti.“
      Zároveň vám chceme predstaviť nového šéfredaktora časopisu. Volá sa Jakub Pajer a navštevuje v súčasnosti I.C triedu. Vesla grafického designu sa má chopiť Braňo Michalík z  I.A triedy a nám zostáva už len pevne veriť, že pri riadení a tvorbe časopisu im v nasledujúcich rokoch budú nápomocné všetky múzy umenia a hlavne, vy, milí čitatelia a žiaci našej školy.

M. Nestorovičová