Každý človek určite rád sníva, od života očakáva len to najkrajšie a najlepšie. Aj snom novovytvorenej  redakčnej rady bolo obnoviť školský časopis začiatkom školského roka 2009/2010, čo sa nám aj podarilo a svetlo sveta v priebehu novembra až januára uzreli tri čísla časopisu Nulák.

Život v našej škole naberal rýchle obrátky a vytváral  možnosti, ako sa posúvať dopredu. Školské akcie, ktoré sa uskutočnili, úspešní žiaci, ktorých sme  chceli zviditeľniť, tradície, ktoré nám ostávajú vryté v spomienkach, aktuálne dianie v spoločnosti a v našej škole, rubriky „nezabudnuteľné,“ kde sa aj po rokoch nájdu naši stužkári, študentské cesty a zážitky, ohlasy čitateľov na pálčivé témy, tajničky, úvahy, komentáre, reportáže, básne, ilustrácie , to všetko nájdete, keď si kliknete na jednotlivé čísla.

Veľakrát si povieme, že keby sme nejakú vec  mohli urobiť ešte raz, urobíme ju úplne inak, lepšie a bez chýb. Veď nie nadarmo sa hovorí, že človek sa učí na vlastných chybách. Preto snahou redakčnej rady bude časopis neustále vylepšovať a zdokonaľovať. Dúfame, že aj ostatní žiaci školy, ktorí ešte stále váhajú alebo majú zábrany, sa k nám pripoja a svojimi nápadmi, príspevkami nás pobavia a rozosmejú, ale aj poučia a oboznámia s tým, čo majú na srdci a na jazyku.

Školský časopis spoločne tvorme, radi ho čítajme a na nové číslo sa vždy tešme a radujme, čoskoro tu bude zas.


Ročník

2009

Ročník

2010

Ročník

2011

Ročník

2012

Ročník

2013

Ročník

2014

Ročník

2015

Ročník

2016

Ročník

2017

Ročník

2018

1/09 1/10 1/11 4/12 7/13 9/14 12/15 1/16 1/17 1/18
2/09 2/10 2/11 5/12 8/13 10/14  13/15 2/16 2/17 2/18
  3/10 3/11 6/12   11/14   3/16 3/17 3/18

Ročník

2019

Ročník

2020

Ročník

2021   

  Ročník

  2022          

                                                                                                 
1/19 1/20 1/21 1/22            
2/19 2/20 2/21 2/22            
3/19                  

 

Časopis Nulák č. 2/2018

Upravené: piatok, 7. december 2018

S posledným číslom školského roka 2017/2018 nastala zmena na poste šéfredaktora a to z jednoduchého dôvodu. Naše jediné dievča na škole a zároveň šéfka časopisu zmaturovala a takpovediac vyletela z hniezda  zabehnutého systému   nasmerujúc  si to priamo na vysokú školu. Z tohto dôvodu som na moje veľké prekvapenie dostal ponuku viesť ako šéfredaktor tento časopis, čo som nakoniec bojac sa najskôr zodpovednosti prijal s úmyslom pokračovať v zabehnutých koľajach a čoraz viac sa zlepšovať.

Časopis Nulák č. 1/2018

Upravené: piatok, 4. máj 2018

 Milí spolužiaci, vážení pedagógovia!
     Ako to už chodí, tak aj tentoraz môj príhovor znamená príchod ďalšieho čísla časopisu Nulák v tomto školskom roku, ale aj môjho posledného na tejto škole.
     Kvôli tomu by som tento príhovor chcela využiť na poďakovanie a rozlúčenie sa s vami, chlapci.

Časopis Nulák č. 3/2017

Upravené: piatok, 22. december 2017

Milí čitatelia!

Vianoce klopú na dvere a my nedočkavosťou horíme otvoriť ich a vrhnúť sa na všetky tie dobroty, darčeky, túžime sadnúť si za štedrovečerný stôl, vychutnať si tú neopakovateľnú, vanilkovokaprovošalátovomedovooblátkovú vôňu a hlavne cítiť blízkosť rodiny, lásku človeka k človeku, to posolstvo zoslané z nebies narodením Ježiška v jasliach na slame  v Betlehéme.

Časopis Nulák č. 2/2017

Upravené: štvrtok, 29. jún 2017

Milí čitatelia!
     Pri písaní tohto príhovoru sedím na sedačke a vychutnávam si nádherný letný deň. Vôkol mňa je cítiť vôňu pokosenej trávy a sena. Je to jeden zo znakov, že sa nám blíži leto a s ním aj obľúbené prázdniny.

Časopis Nulák č. 1/2017

Upravené: piatok, 5. máj 2017

Milí čitatelia!
     Jar je tak osviežujúca, prináša nový život, do žíl prúdi akoby čerstvá krv, ktorá prináša výrazný prísun energie a  spolu so slnečnými lúčmi nás napĺňa novými nádejami. Žiaľ, nie tento rok. Nedávno sa zobudím a som vo veľkých rozpakoch. Som to ja a v realite?? Okolo kopa snehu, z nebies sa vločky na nás valia a tancujú ten svoj baletný tanec v odvekom rytme valčíkových taktov. Čo to má byť? Všetko sa mi zdá naopak.

Časopis Nulák č. 3/2016

Upravené: streda, 21. december 2016

Milí čitatelia!
Tento rok sa vám prihováram po prvýkrát s prvým vydaním školského časopisu Nulák. Nájdete v ňom niečo málo o našich najmladších spolužiakoch, prvákoch, o akciách, čo prebiehali na našej škole a mnoho ďalších zaujímavých článkov. Každý si určite príde na svoje. Možno vás prekvapí nová rubrika Bazár, ktorú navrhol a zrealizoval člen redakčnej rady Janko Švec. Viacej však už neprezradím, aby ste naozaj siahli po prvom výtlačku. Tak neváhajte, kúpte si časopis a celý ho prečítajte!

Časopis Nulák č. 2/2016

Upravené: pondelok, 27. jún 2016

Ahojte,  verní čitatelia!
Posledný tohtoročný exemplár nášho časopisu priniesol zmeny, ktoré sa týkajú jeho štruktúry. Pre prehľadnosť a na základe odporúčania porôt zo súťaží školských časopisov sme sa rozhodli zaviesť pravidelné rubriky, do ktorých má ktokoľvek možnosť prispievať. Každá rubrika má svojho správcu stelesneného  v členovi Redakčnej rady. Tak môžete pravidelne sledovať rubriky:  Section Name, Šport, Mimo nás..... .

Časopis Nulák č. 1/2016

Upravené: utorok, 19. apríl 2016

Ahojte, spolužiaci!

Prihováram sa vám dnes poslednýkrát slovami, ktoré vždy na webe avizovali, že nové číslo nášho časopisu je hotové. Využívam túto príležitosť, aby som sa oficiálne rozlúčila a vo svojej rozlúčke napísala pár slov.

Časopis Nulák č. 13/2015

Upravené: pondelok, 25. január 2016

Ahojte,  študenti!
     Ako sa hovorí, do prúdu rieky nového roka sme skočili rovnými nohami a smelo či menej smelo plávame k uzatvoreniu prvého polroka  s výpismi známok a hodnoteniami viac či menej uspokojivými. V decembri sa nám podarilo dať na papier vaše zážitky, myšlienky či dojmy z rôznych podujatí a teraz si ich  môžete obnoviť prostredníctvom internetu. V čísle nájdete   množstvo zaujímavých tém  o živote našich študentov a veľa iného nielen zo zákulisia školy ....

Nulák na 3. mieste

Upravené: štvrtok, 17. september 2015

Milí naši študenti a verní čitatelia!

Na úvod chcem všetkých privítať v novom školskom roku s prianím zdolať rok bez vážnejších problémov s veľkým potenciálom  sily a chuti do štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov. Rada by som sa s vami podelila  o úspech, ktorý zožal náš časopis Nulák.